Kríza v a. s. Obuvex

Obuvex, podnik na výrobu turistickej a vojenskej obuvi v roku 1997 dosiahol obrat približne 600 mil. Sk, zisk pred zdanením 3 mil Sk a zamestnával 1000 pracovníkov. Od tohto roku sa začal jeho úpadok, ktorý vyvrcholil v roku 2000, keď obrat bol len 360 mil Sk, zisk sa zmenil na stratu 2,8 mil Sk a počet pracovníkov klesol na 700.

Vyhlásenie krízového stavu. Majitelia v novembri roku 2000 oslovili skúseného krízového manažéra mimo podnik, aby nastúpil do funkcie obchodného námestníka. Po preskúmaní a zvážení situácie vyhlásil, že v Obuvexe prijme iba funkciu riaditeľa. Začiatkom marca 2001 majitelia opäť oslovili krízového manažéra s tou istou ponukou. Opätovne boli odmietnutí s tým, že má záujem len Read More

Strategické varianty PS Manet, a. s.

Podnik Manet

Podnik Manet bol založený s cieľom pokračovať v tradícii motocyklovej výroby v Považskej Bystrici a v Považských strojárňach. V dlhodobom horizonte si vytýčil cieľ dosiahnuť a udržať finančnú stabilitu pri súčasnom zvyšovaní výnosnosti kapitálu a vyriešení najzávažnejších výrobných, odbytových a finančných problémov. V technickom rozvoji si kladie za cieľ inováciu pôvodných mopedov a postupný prechod na výrobu nových mopedov a skútrov. Chce vyrábať minimálne 25 000 kusov mopedov za rok a 20 000 kusov samostatných motorov do malých motocyklov, aby dosiahol bod zvratu a udržať kvalitu porovnateľnú so svetovou špičkou. Na Read More

Digitálna televízia

Hoci medzi sebou budú súťažiť dva nové formáty, bude možné HD využiť. Predovšetkým, do roku 2010 majú členské štáty EÚ prejsť na digitálne TV vysielanie, Slovensko nie je výnimka. Popri tom sa črtajú projekty internetovej televízie a pokročilých multimédií. Takéto plány už predostrel dominantný fixný operátor Slovak Telekom., a to v rámci stratégie triple-play, ktorá spája hlasové služby, širokopásmové pripojenie internetu a interaktívnu zábavu. Základom budúcej triple-play platformy bude zariadenie, ktoré sa širokopásmovou linkou pripojí do internetu. Cez ňu si bude zákazník sťahovať požadovaný obsah, hudbu alebo videonahrávky, ktorý sa mu prehrá na televízore. Jednou zo služieb bude internetová televízia s rozličnými možnosťami ako napríklad nahrávanie bloku alebo súčasné sledovanie a nahrávanie programu. Read More

DVD kontra VHS v roku 2003

Podľa distribučných spoločností by predaj filmových DVD mohol v najbližších dvoch rokov prevýšiť predaj klasických videokaziet. Zatiaľ však VHS na slovenskom trhu stále dominujú – napríklad Bonton ich vlani predal zhruba 130-tisíc, vyše dvakrát viac ako DVD diskov. Existuje priama úmera medzi počtom predaných DVD prehrávačov a DVD diskov. V Česku bol rok 2002 prelomový – vo veľkom sa začal nakupovať DVD hardvér, objem predaja DVD diskov sa priblížil k predaju klasických videokaziet. Očakávalo sa, že na Slovensku k tomu malo dôjsť v roku 2003. Už v súčasnosti je cena za DVD pre videopožičovne nižšia ako za VHS,“ pripomína Andrej Devečka, majiteľ Demaru, f. o., Liptovský Mikuláš, výhradný zástupca spoločnosti Hollywood Classic Entertainment pre Slovensko. Pripúšťa, že maloobchodné ceny DVD diskov sú stále vysoké, „pomaly sa však začínajú s cenami VHS vyrovnávať“. Podľa A. Devečku je vykazovaný záujem o DVD skreslený pirátskym predajom filmov. „Nebyť čierneho obchodu, štatistiky predaja by možno už v súčasnosti vyznievali v prospech DVD,“ dodáva.
Read More

Interné prostredie stratégie predaja kinematografie

Videosonicu chýba premyslená koncepcia zásielkovej služby. Plánovacia činnosť sa obmedzuje na zostavenie ponukového katalógu na najbližší mesiac. Propagačný priestor v tlačových médiách sa preto nevyužíva príliš účinne. Ponúkajú sa staršie a menej predajné tituly na úkor noviniek. Zákazníci nie sú v dostatočnom predstihu informovaní o pripravovaných filmoch, a preto si ich obstarávajú inými cestami ako cez zásielkovú službu. Propagácia je nasmerovaná retrospektívne, a tak podáva vyčerpávajúce informácie o tituloch, ktoré si už väčšina zákazníkov zadovážila. Od roku 1999 sa Videosonic začal cieľavedome venovať propagácii titulov Read More

Kľúčové faktory úspechu v predaji DVD cez zásielkovú službu

  1. Dostatočne široká ponuka utvrdzuje zákazníka vo výbere kaziet od jedného predajcu a nenúti ho hľadať tituly u konkurentov. Neschopnosť zabezpečiť pre zákazníkov stály prísun nových titulov a nedostatočný výber zo starších titulov vedie k fluktuácii zákazníkov. Stráca sa ťažko a najmä draho získaný zákazník. Pri analýze predajcu Videosonic, ktorá sa uskutočnila v roku 1998, sa zistilo, že zo 4 100 zákazníkov iba 62 si opätovne kúpilo videokazetu. Odhaduje sa, že v predchádzajúcich rokoch 1995 až 1997 približne 30 % zákazníkov si opakovane kúpilo videokazetu a 5 % tak robilo pravidelne. Na základe pomerne malého počtu reklamácií v tomto období sa možno domnievať, že malý podiel opakovaných nákupov od Videosonic nie je zapríčinený samotnou zásielkovou službou, ale nedostatočnou ponukou atraktívnych titulov.
  2. Read More

Konkurentov odvetví distribúcie a predaja filmov na DVD možno rozdeliť do piatich skupín

  1. skupina sa venuje predaju úzkeho sortimentu videokaziet s vysokokvalitnými a jedinečnými filmami, ktoré neštandardne uvádza na trh. Patria sem podniky Hollywood Classic Entertainment Slovakia (HCES) a Polygram. HCES je výhradným distribútorom filmov od spoločnosti Walt Disney, ktorá je svetoznáma dokonale zvládnutou animáciou, nezabudnuteľnými postavičkami a príťažlivou hudbou. Na trh uvádzajú pomerne málo titulov, dva až tri za mesiac, no sú podporované mohutnou reklamnou kampaňou v rôznych masmédiách s výraznou podporou silných sponzorov, napr. McDonald’s, Coca-Cola, Nestlé, Family Frost a pod. Polygram je majiteľom práv na šírenie videokaziet s Mr. Beanom.
  2. Read More

Podnikanie s videofilmami

Videosonic

Videosonic sa zaoberá predajom videokaziet prostredníctvom zásielkovej služby. Svojim zákazníkom sprístupňuje filmové novinky uvádzané v kinách v čo najkratšom čase. Ponúka najmä akčné filmy pre cieľovú skupinu pracujúceho obyvateľstva, mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov, a súčasne sa snaží oslovovať zákazníkov zo všetkých spoločenských vrstiev. Známym sa podnik stal pravidelnou inzerciou a objednávkovými kupónmi v renomovaných týždenníkoch. Jeho manažéri sa domnievajú, že na trhu videokaziet existuje medzera, pretože ponuka konkurenčných zásielkových služieb je neatraktívna a nespĺňa požiadavky súčasného Read More

Knižný trh na Slovensku

Knižný trh na Slovensku

„Knižný trh na Slovensku je v úpadku“, vyhlasovali viackrát v minulosti vydavatelia a kníhkupci. Jeho koniec naposledy avizovali pri nástupe jednotnej sadzby DPH. Optimizmus neprinášali ani chýry, že deti ako budúci zákazníci kníhkupectiev namiesto čítania radšej sledujú televíziu, alebo sa hrajú na počítači. Okrem zlých správ však knižné podnikanie vysiela aj pozitívne signály, hoci si ich verejnosť menej všíma. Otvárajú sa nové rozľahlé kníhkupectvá, zvyšuje sa počet vydávaných titulov a v roku 2005 po neúrodných rokoch mierne narástli výnosy vydavateľov a obchodníkov s knihami. Trom najväčším vydavateľom – Ikar, Slovart a Reader’s Digest Výber, ktorí ovládajú väčšinu trhu s obratom 1,2 až 1,5 miliardy korún, vzrástli tržby o tri až päť percent.
Read More