Reštrukturalizácia, konkurz, zrušenie a zánik spoločností

Zánik spoločností

Môže stať, že sa spoločnosť dostane do situácie, kedy nie je schopná splácať svoje záväzky a ďalej napĺňať účel, za ktorým vznikla, zhodnocovať svoj majetok a maximalizovať svoj zisk. Prípadne sa spoločnosť zlučuje, rozdeľuje alebo prechádza na inú formu obchodnej spoločnosti. Pre tieto prípady existuje niekoľko možností riešenia situácie.

Read More