Elas, s. r. o., Prievidza – Po roku a dvoch (HTC)

Po roku

O nových zásadných veciach sa vedenia Elasu a HTC dohodli rýchlo. Podniky sa zlúčia. Nový podnik bude mať nové meno, ktoré bude nadväzovať na mená Elasu a HTC. Ústredie podniku bude v Bratislave a tam bude sústredené aj riadenie obchodných aktivít. Bude sa však využívať nákladová výhoda Prievidze a mimobratislavských regiónov a stavať na plošnom rozmiestnení pobočiek HTC. Po zásadných rozhodnutiach však prišla drobná práca v postupnom zbližovaní podnikov v systéme riadenia, najmä motivácie a plánovania. Manažéri Elasu priznávajú, že trochu podcenili rozdiel medzi štýlom riadenia HTC za predchádzajúcich vlastníkov a svojimi predstavami o riadení podniku. Spôsob, akým fungoval HTC pred akvizíciou, vyplynul z organizačného usporiadania HTC Holdingu a postavenia IT podnikania v štruktúre všetkých jeho aktivít. Okrem toho HTC sa viac zacieľoval na infraštruktúrne podnikania a dodávky počítačovej techniky, kým Elas sa orientoval skôr na IT služby. Charakter prevažujúceho podnikania sa premietal aj do riadenia podnikov. Nový majiteľ sa učí za pochodu, je to jeho prvá akvizícia. Nie je zástanca radikálnych riešení, a preto sa skôr usiluje, aby našiel model, ktorý spája to najlepšie z Elasu aj HTC. Je niekoľko konkrétnych projektov, ktoré rozbehol Elas a kde sa HTC pridal a naopak. Napríklad v projekte Počítače pre školy HTC dodáva hardvér a Elas zabezpečuje prevádzku help-desku.

Zoskupenie Elas-HTC

Zoskupenie Elas-HTC si vytýčilo tri základné smery. Prvým je infraštruktúra zahŕňajúca dodávky výpočtovej techniky. Druhým sú služby outsourcingu od jednoduchších až po komplexné. A posledným sú dodávky riešení, komplexných systémov veľkého rozsahu, obsahujúce aj vývoj softvéru na objednávku. Každá z týchto troch línií musí mať iný štýl operatívneho riadenia, no vecne sa budú navzájom dopĺňať.

Po dvoch rokoch

Vedenie Elas-HTC popri expanzii s novou akvizíciou sa nevzdáva dlhodobého plánu doviesť celé zoskupenie do nadnárodných štruktúr. Jeho vízia sa naplnila skôr, ako očakávalo. Nebola to však jeho cieľavedomá iniciatíva. Tak ako v prípade HTC prišla ponuka, na ktorú sa ťažko hovorí nie. Majitelia Elasu podpísali kontrakt, na základe ktorého prievidzský podnik vrátane bratislavskej dcéry (HTC) prevezme rakúsky Siemens Business Services (SBS). Vyjadrili sa, že to bola len otázka času, kedy sa spoja so silným strategickým investorom, a Siemens ich kritériá splnil.

Prevzatie Elasu je pre SBS spôsob, ako naplniť stratégiu materského podniku dostať sa do prvej trojky vytypovaných segmentov trhu. Na akvizície pritom Siemens nestavia len na Slovensku. Pred Elasom kúpil srbského poskytovateľa IT služieb Ibis-Sys a dokončuje obdobné aktivity aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. SBS si od prevzatia zoskupenia Elas-HTC sľubuje, že doplní svoje produktové portfólio, čím sa vyrovná vodcom slovenského IT trhu – slovenským pobočkám IBM a Hewlett-Packard (HP). Napríklad v oblasti podnikových systémov sa SBS zameriava na balíky značky SAP určené najmä pre veľké priemyselné a infraštruktúrne podniky či verejnú správu. Ťažiskom podnikania Elasu sú naopak riešenia na báze produktov Navision šité na mieru malým a stredným podnikom. S ponukou SBS sa dopĺňa aj balík Eso (Enterprise solution), ktorý vo vlastnej réžii vyvinul HTC.

SAP

SAP sa často nasadzuje u zákazníkov, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, kde sa považuje za štandard. Niekedy sa nasadzuje aj v prípade, keď podnikateľská jednotka nie je taká veľká, aby ho potrebovala. Pre celistvosť podniku však má zmysel, aby systém bol jednotný a poskytoval rovnakú kvalitu údajov. Eso však môže nájsť uplatnenie v podnikoch so slovenskými majiteľmi, ktorí nie sú viazaní pravidlami nadriadených nadnárodných podnikov. Rôznorodosť často aj vzájomne konkurenčných softvérov nemusí byť riziková. Úspešnosť produktových línií sa bude priebežne vyhodnocovať a všetky dostanú spravodlivú šancu. Keď sa bude Eso dobre predávať, niet dôvodov na jeho útlm. Podobný prístup sa zaujme aj k ďalším pôvodným technológiám slovenských podnikov. Elas sa zaoberal dokumentovým manažmentom, ktorý bol doteraz v SBS zastúpený okrajovo. HTC mal aj vlastný softvér na organizáciu kancelárskej práce. Vedenie SBS sa nazdáva, že všetko sú to životaschopné obchodné myšlienky, ktoré sa dajú rozvíjať a môžu byť zdrojom synergických efektov.

Akvizícia rozšíri nielen sortiment produktov SBS, ale prinesie mu aj nových zákazníkov. Elasu sa darí v Sociálnej poisťovni, v telekomunikačných a priemyselných podnikoch, HTC sa uchytil vo finančných inštitúciách. Pre SBS sú to zväčša noví klienti, ktorí majú potenciál na rozšírenie obchodných vzťahov. Elas prinesie do SBS aj nové partnerstvá. Prostredníctvom HTC je v súčasnosti najvýznamnejším partnerom IBM v predaji hardvéru na slovenskom trhu. Takisto je najväčším predajcom notebookov Toshiba. SBS kúpou Elasu získa aj obchodnú sieť HTC. Ponúka sa tak príležitosť pomôcť hardvérovej značke Fujitsu Siemens Computers (FSC) lepšie sa presadiť na trhu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.