Administratívna náročnosť a problémy pri podnikaní

Problémy pri podnikaní

S podnikaním sa spája veľké množstvo povinností, dokumentov a formulárov a zákonov, ktoré sa často menia. Podnikateľ je povinný všetky tieto povinnosti plniť správne a bez odkladu pod hrozbou rôznych pokút a sankcií. V nasledujúcom texte uvádzam základné povinnosti všetkých podnikateľských subjektov, ale aj povinnosti vyplývajúce zo špecifických požiadaviek niektorých špecializovaných predmetov činnosti.

Čítať viac