FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU

Finančný manažment podniku

Finančný manažment je manažment, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. V popredí jeho záujmu je sledovanie peňažných tokov hotovosti (cash-flow) a tvorby a použitia zisku firmy. Finančný manažment zdôrazňuje orientáciu riadenia firmy na zabezpečenie trvalej platobnej schopnosti (solventnosti), ktorá je prvoradou podmienkou jej existencie.

Read More