Transformácia regionálneho letiska

Letisko Brno

Letisko Brno-Tuřany má štatút medzinárodného verejného letiska. Jeho súčasná kapacita nie je plne využitá. Letisko sa nachádza 8 km juhovýchodne od Brna a jeho bezprostredný záujmový priestor obsahuje 6 obcí, a to Šlapanice, Tuřany, Slatina, Dvorská, Kobylnice a Brněnské Ivanovice.

Brno-Tuřany je letisko s pravidelnou a nepravidelnou, medzinárodnou a vnútroštátnou prevádzkou. Na vybavenie cestujúcich a ich batožiny používa štandardné zariadenie, ako je zvykom na obdobných európskych regionálnych letiskách. Vybavenie nákladu sa uskutočňuje z dôvodu chýbajúceho kargo terminálu buď priamou prekládkou z kamiónov do lietadla a naopak, alebo zo skladov umiestnených na letisku, kde je tovar krátkodobo skladovaný. Pravidelné linky zabezpečuje slovenský dopravca Sk-Air. Charterové lety zabezpečujú charterové letecké spoločnosti.
Read More

Adidas a Reebok – dôležitý trh

Dôležitý trh

Hlavný prínos akvizície vidí Adidas v posilnení pozícií na dôležitom americkom trhu domácom ihrisku odvekého rivala Nike. Reebok totiž získava viac ako polovicu všetkých tržieb v USA. Adidas uskutočňuje v súčasnosti na americkom trhu sotva pätinu svojho globálneho biznisu, hoci v sedemdesiatych rokoch 20. storočia tomuto regiónu kraľoval. Potom však podnik nezvládol produktovú politiku a nepúšťal sa ani do cenových vojen, ktoré rozpútali konkurenti. V časoch, keď Nike či Reebok prichádzali na trh s lacnými modelmi, predával Adidas aj niekoľkonásobne drahšiu športovú obuv. Trhový podiel v USA preto postupne klesal.
Read More

Reebok pomôže Adidasu narásť do rozmerov Nike

Prevzatie 3. najväčšieho výrobcu športovej obuvi

Prevzatie 3. najväčšieho výrobcu športovej obuvi na svete Reebok dvojkou v odvetví podnikom Adidas povedie na globálnom trhu s celkovým obratom 33 miliárd USD k ďalekosiahlym zmenám. Pre menších konkurentov, ako sú Puma či americký výrobca športovej obuvi New Balance Athletic Shoe, bude transakcia podľa vyjadrenia pozorovateľov znamenať silný tlak. Hlavným motívom Adidasu pri kúpe podniku Reebok za 3,8 miliardy USD, alebo 59 USD za akciu, je získať silnejšiu pozíciu na americkom a svetovom trhu vzhľadom na neodškriepiteľnú jednotku v odvetví podnik Nike. Výsledok prinesie enormné zmeny predovšetkým na americkom trhu so športovou obuvou, na ktorý pripadá takmer polovica celosvetového obratu.
Read More

Elas, s. r. o., Prievidza – Po roku a dvoch (HTC)

Po roku

O nových zásadných veciach sa vedenia Elasu a HTC dohodli rýchlo. Podniky sa zlúčia. Nový podnik bude mať nové meno, ktoré bude nadväzovať na mená Elasu a HTC. Ústredie podniku bude v Bratislave a tam bude sústredené aj riadenie obchodných aktivít. Bude sa však využívať nákladová výhoda Prievidze a mimobratislavských regiónov a stavať na plošnom rozmiestnení pobočiek HTC. Po zásadných rozhodnutiach však prišla drobná práca v postupnom zbližovaní podnikov v systéme riadenia, najmä motivácie a plánovania. Manažéri Elasu priznávajú, že trochu podcenili rozdiel medzi štýlom riadenia HTC za predchádzajúcich vlastníkov a svojimi predstavami o riadení podniku. Spôsob, akým fungoval HTC pred akvizíciou, vyplynul z organizačného usporiadania HTC Read More

Elas, s. r. o., Prievidza – Na začiatku (HTC)

Na začiatku

Podnik Elas, s. r.o. Prievidza bol založený v auguste 1991. Vznikol na troskách š. p. Elektronizácia a automatizácia systémov (ELAS) v Prievidzi. Jeho zamestnanci sa rozišli do štyroch súkromných podnikov, z ktorých jeden bol Elas, s. r. o. Prievidza. V roku 2003 dosiahol tržby 362,8 mil. Sk a zisk pred zdanením 33,2 mil. Sk. Zamestnáva 92 zamestnancov a okrem v Prievidzi má zastúpenia v Bratislave a Brne. V rokoch 1991 až 1997 mal zahraničného strategického investora nemecký podnik ICS (Identcode-Systeme) International, AG. Bol to podnik s podobnou vlastníckou štruktúrou, keď najvyšší manažéri boli aj majiteľmi. Elas v tom Read More

Audit v Matadore

Obchod              

V audite vplyvov vstupu Slovenska do EÚ, ktorú pre Matador pripravil konzultačný podnik Amrop Jenewein Group, sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť strednej Európe v predaji pôvodnej pneumatikárskej produkcie. Medzi strategické ciele sa teda dostalo vybudovanie silnej stredoeurópskej predajnej siete. Podľa názorov analytikov sa v tomto regióne sa skrýva trhový potenciál, kým v západne Európe už menej. Na Slovensku tvoria predajnú sieť zabehnuté aj novootvorené obchodné prevádzky Matadoru, ktoré podnik nedávno vyčlenil do obchodnej dcérskej s. r. o. Matador Slovensko. V roku 2004 podnikol Matador kroky aj v rozšírení Read More

PODNIKOVÉ STRATÉGIE

Matador, a. s. Púchov

Viac ako polovicu svetového trhu s pneumatikami zabezpečujú traja najväčší výrobcovia Michelin, Bridgestone a Goodyear Tyre & Rubber. Za trojicou gigantov nasledujú pneumatikárske podniky strednej veľkosti Continental, Pirelli, Sumitomo Rubber Industries a Yokohama Rubber. Prvých jedenásť podnikov pokrýva až štyri pätiny svetovej výroby pneumatík. Slovenský výrobca pneumatík Matador, a. s. Púchov patrí k menším producentom regionálneho významu. Vo svetovom rebríčku výrobcov pneumatík zaujímal v roku 2003 tridsiate siedme miesto s predajom v hodnote 218 miliónov dolárov. V roku 2004 sa dostal na tridsiate miesto, kam ho posunul rast najmä v dôsledku diverzifikácie a akvizícií. Read More

Kríza v a. s. Obuvex

Obuvex, podnik na výrobu turistickej a vojenskej obuvi v roku 1997 dosiahol obrat približne 600 mil. Sk, zisk pred zdanením 3 mil Sk a zamestnával 1000 pracovníkov. Od tohto roku sa začal jeho úpadok, ktorý vyvrcholil v roku 2000, keď obrat bol len 360 mil Sk, zisk sa zmenil na stratu 2,8 mil Sk a počet pracovníkov klesol na 700.

Vyhlásenie krízového stavu. Majitelia v novembri roku 2000 oslovili skúseného krízového manažéra mimo podnik, aby nastúpil do funkcie obchodného námestníka. Po preskúmaní a zvážení situácie vyhlásil, že v Obuvexe prijme iba funkciu riaditeľa. Začiatkom marca 2001 majitelia opäť oslovili krízového manažéra s tou istou ponukou. Opätovne boli odmietnutí s tým, že má záujem len Read More

Strategické varianty PS Manet, a. s.

Podnik Manet

Podnik Manet bol založený s cieľom pokračovať v tradícii motocyklovej výroby v Považskej Bystrici a v Považských strojárňach. V dlhodobom horizonte si vytýčil cieľ dosiahnuť a udržať finančnú stabilitu pri súčasnom zvyšovaní výnosnosti kapitálu a vyriešení najzávažnejších výrobných, odbytových a finančných problémov. V technickom rozvoji si kladie za cieľ inováciu pôvodných mopedov a postupný prechod na výrobu nových mopedov a skútrov. Chce vyrábať minimálne 25 000 kusov mopedov za rok a 20 000 kusov samostatných motorov do malých motocyklov, aby dosiahol bod zvratu a udržať kvalitu porovnateľnú so svetovou špičkou. Na Read More