Audit v Matadore

Obchod              

V audite vplyvov vstupu Slovenska do EÚ, ktorú pre Matador pripravil konzultačný podnik Amrop Jenewein Group, sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť strednej Európe v predaji pôvodnej pneumatikárskej produkcie. Medzi strategické ciele sa teda dostalo vybudovanie silnej stredoeurópskej predajnej siete. Podľa názorov analytikov sa v tomto regióne sa skrýva trhový potenciál, kým v západne Európe už menej. Na Slovensku tvoria predajnú sieť zabehnuté aj novootvorené obchodné prevádzky Matadoru, ktoré podnik nedávno vyčlenil do obchodnej dcérskej s. r. o. Matador Slovensko. V roku 2004 podnikol Matador kroky aj v rozšírení predajnej siete do Česka. Kúpil stopercentný balík akcií a. s. Obnova Brno od Českej gumárenskej spoločnosti (ČGS). Po zavŕšení transakcie získal sieť 43 pneuservisov a predajní Obnovy rozmiestnených po celom území ČR a bude rozširovať predajnú sieť smerom na sever. Súčasťou zmluvy je tiež dohoda o spolupráci obidvoch podnikov a dohoda o ďalšom predaji výrobkov podnikov ČGS (Mitas, Buzuluk) v predajnej sieti. V zmluve sa premietajú stratégie obidvoch spolupracujúcich subjektov. Spoločnosť ČGS napĺňa svoje strategické zameranie na výrobu a predaj mimocestných plášťov, ktoré boli v predajniach siete Obnovy Brno okrajovou záležitosťou. Kúpa Obnovy naopak úplne zapadá do stratégie Matador na výrobu a predaj cestných pneumatík.

Ambícia budovania silnej stredoeurópskej predajnej siete pokračovala aj v roku 2005. Matador akvizíciou silného maďarského pneumatikárskeho predajcu Horváth Gumi Kft. so sídlom v Győri výrazne posilňuje svoju pozíciu na maďarskom trhu. Horváth Gumi je v súčasnosti druhým najväčším predajcom pneumatík v krajine s viac ako desatinovým trhovým podielom. Najsilnejšie postavenie s 28 % má v predaji ľahkých nákladných plášťov, v segmente nákladných pneumatík ovláda okolo 13 % trhu. Predáva aj osobné pneumatiky. Ďalšou silnou stránkou tohto podniku je obúvanie špeciálnych vozidiel, najmä poľnohospodárskych strojov. Spolupráca s Matadorom nie je pre podnik žiadnou novinkou, keďže dosiaľ tvoril sortiment slovenského producenta 45 % jej obratu. Obchodná sieť Horváth Gumi sa v rukách Matadoru od začiatku roku 2006 rozširuje. V súčasnosti ju tvorí vyše desiatka veľko- aj maloobchodných predajných centier, pokrývajúcich najmä severnú časť krajiny s centrom v Győri. Cieľom je rozvinúť ju na celé územie Maďarska. Ďalším cieľom je vybudovanie silného obchodného miesta v hlavnom meste Budapešti. Po zrealizovaní podobného zámeru v Prahe by mala spolu s existujúcimi centrami v Brne a Bratislave vzniknúť silná stredoeurópska obchodná sieť Matadoru. V ďalších rokoch mieni Matador vstúpiť aj na poľský trh. Na trhoch Visegrádskej štvorky by chcel podnik uplatňovať jednotnú cenovú politiku aj značku. V súčasnosti patria ceny pneumatík Matadoru do najvyšších úrovní strednej triedy, neskrývanou ambíciou je prienik aj do najvyššej triedy.

Spoločné podniky

V roku 1999 sa Matador vzdal kontroly nad výrobou pneumatík na nákladné autá, keď založil spoločný podnik s nemeckým Continentalom, v ktorom si stále drží štvrtinový podiel a môže sa naplno venovať lepšie rozbehnutej výrobe pneumatík na osobné autá. Investície za viac ako šesť miliárd korún posúvajú Continental Matador (CM) medzi špičku producentov nákladných autoplášťov. V čase, keď sa závod odčleňoval od materského Matadoru, vyrobil ročne niečo vyše 600 tisíc pneumatík. V roku 2007 sa výroba zvýši na 2,2 milióna kusov, čo z neho urobí najväčšieho výrobcu pneumatík na nákladné autá v Európe. Dokonca sa utvárajú predpoklady, aby produkcia pneumatík na nákladné autá mohla vzrásť na tri milióny kusov ročne. Tak by sa CM stal ich najväčším svetovým výrobcom. Na to, aby sa mohol dostať do pozície globálneho vodcu, treba, aby sa s tým stotožnili vlastníci. Lebo na takéto rozšírenie výroby budú musieť dať dve miliardy korún. Spoluvlastníctvo úspešného podniku je pre Matador zaujímavé. Chce si aj naďalej zachovať štvrtinový podiel. Na investíciách do rozšírenia výroby sa budú partneri zúčastňovať presne podľa vlastníckeho podielu. Partnerstvo považuje za zaujímavé aj Continental, pretože nevie kryť vlastnými kapacitami potreby základných gumárenských zmesí. Ich menšiu časť odoberá od Matadoru, a tak je priamo prepojený aj s výrobným procesom. Na Slovensku sa Continental venuje len výrobe „obutia na nákladniaky.“ O vývoj sa starajú inžinieri z hannoverskej centrály a plne v réžii nemeckej matky je aj predaj troch štvrtín jej produktov. Štvrtú predáva sám Matador.

Spoločník matadoru

Významným spoločným podnikom je Matador – Omskšina v ruskom Omsku. Už v roku 1994 bolo vedeniu Matadoru jasné, že chce vybudovať podnik v Rusku. Na toto teritórium predtým dlhodobo dodával tovar za miliardu korún ročne a chcel pozíciu posilniť. Do spoločného podniku išiel napriek rizikám, ktoré v tom čase striehli na ruskom trhu. Pri výbere lokality nemal v roku 1994 Matador veľmi na výber. Omsk nebol až taký lukratívny z pohľadu umiestnenia, výhodné bolo byť čo najbližšie k Moskve. V tom čase bol však v Omsku jediný výrobca pneumatík s vyjasnenými majetkovými vzťahmi. Bol v súkromných rukách a jeho majitelia sa na našu ponuku dívali ekonomicky, nie politicky ako štátne podniky. V čase, keď tam zavítali predstavitelia Matadoru, vyrábal závod Omskšina päť miliónov nákladných, osobných a leteckých plášťov. Robilo tam takmer desaťtisíc ľudí. Ruskí majitelia sa na predstaviteľov malej slovenskej firmy dívali z pozície silnejšieho. V spoločnom podniku sa nechceli dostať do minority, pôvodne dokonca požadovali 76 % väčšinu. Napokon sa obaja akcionári dohodli na polovičných podieloch.

Spoločný podnik v roku 2004 vyrobil 1,7 milióna osobných radiálnych plášťov. Ruský trh je pre Matador mimoriadne zaujímavý, medziročný nárast predaja pneumatík sa tu pohybuje okolo 30 percent. Spolu s druhým akcionárom, pôvodnými ruskými majiteľmi, sa preto rozhodol rozšíriť výrobu v Omsku na tri milióny plášťov ročne. Vlastnú výrobu tu rozbiehajú veľké podniky ako Michelin, Goodyear či Continental. Na ruskom území je Matador spontánne najznámejšou zahraničnou značkou. Pôvodný podnik Omskšina aktuálne zamestnáva 7 500 pracovníkov. V spoločnom podniku s Matadorom ich pracuje 680. Vyrába pneumatiky dvoch značiek: Matador a Matador – Omskšina, obe na báze technológie od Matadoru. V podniku práve prebieha druhá etapa modernizácie.

Matador hľadal v roku 2000 príležitosť na spustenie výroby v niektorej z krajín južnej a východnej Afriky. Rokoval so zastupiteľstvami afrických krajín na Slovensku i v okolitých krajinách. Dostal minimálne tri ponuky na vybudovanie závodu na zelenej lúke. Stavať na zelenej lúke je síce efektívne, ale len vtedy, ak sa v blízkosti nachádza dostatok pracovnej sily s potrebnou kvalifikáciou. Vo väčšine afrických krajín však takáto možnosť nie je. Matador preto uprednostnil kapitálový vstup do fungujúceho závodu štátnej etiópskej spoločnosti Addys Tyre Company (ATC). Súčasná vláda sa snaží budovať základy demokracie a väčšinu štátneho majetku dostať do súkromných rúk. Pri miestnom ministerstve priemyslu bola ustanovená inštitúcia PESA, ktorá sa dá porovnať so slovenským Fondom národného majetku. Matador s ňou vstúpil do rokovaní, na ktorých konci vyjednal 61 % podiel v spoločnom podniku Matador-ATC. Rokovania trvali tri roky a na ich konci bolo spustenie výroby prvých pneumatík značky Matador v roku 2004.

Etiópia má 61 miliónov obyvateľov

Etiópia má 61 miliónov obyvateľov a začína vo veľkom budovať cestné komunikácie. Perspektívy pre výrobcov pneumatík tam začínajú byť veľmi zaujímavé. ATC kontroluje až 34 % domáceho trhu s pneumatikami. Exportuje však len v zanedbateľných množstvách. A práve posilnenie exportu a expanzia na okolité trhy sú hlavným cieľom nového väčšinového vlastníka. Vláda poskytla aj niekoľko výhod, ktoré zahŕňajú daňové úľavy či vládnu garanciu na odber istého množstva pneumatík. Za kľúčové možno považovať dva vklady etiópskej strany – slušne fungujúcu fabriku a kvalitnú pracovnú silu. Zhruba päť miestnych manažérov študovalo v Česku alebo na Slovensku a poznajú mentalitu svojich nových partnerov. Výhoda závodu ATC spočíva aj v tom, že sa budoval v 80. rokoch za pomoci vtedajšieho Československa. Boli privezené československé výrobné zariadenia, ktoré sa používali aj v Púchove. Fabrika v súčasnosti vyrába diagonálne plášte na armádne nákladné vozidlá, ako aj plášte na osobné autá. Diagonálnymi pneumatikami však už nie je možné konkurovať svetovým výrobcom, ktorí aktívne pôsobia aj na africkom kontinente. Výrazné zvýšenie exportu sa nezaobíde bez prechodu na výrobu moderných radiálnych pneumatík. Ten si vyžaduje značné investičné prostriedky, ktoré sama ATC nedokázala vytvoriť zo svojich ziskov. Púchovský výrobca prináša do spoločného podniku potrebné financie, výrobné zariadenia a technológie výroby. Už v prvej etape začne vyrábať vlastné plášte na nákladné autá. V ďalších etapách sa prejde na komplexnú výrobu radiálnych plášťov. Matador celkovo plánuje v Etiópii preinvestovať približne 32 miliónov dolárov (okolo miliardy korún). Postupne sa prejde výlučne na značku Matador, ktorá sa už na afrických trhoch predáva.

Aj keď Matador vstupuje do fungujúceho závodu, plánuje v ňom zásadnú reštrukturalizáciu. Vo vrcholovom vedení už teraz pôsobia traja jeho ľudia, a to generálny riaditeľ, technicko-výrobný riaditeľ a finančno-obchodný riaditeľ. Matador má tak obsadené všetky kľúčové posty, aby mohol mať podnik plne pod kontrolou. Nové vedenie zavedie nové postupy riadenia kvality práce. Tiež sa pokúsi zabezpečiť zvýšenie výroby bez potreby prijímania ďalších k existujúcim takmer deväťsto zamestnancom. Podnik v súčasnosti vyrába okolo 220-tisíc plášťov ročne, cieľom Matadoru je v priebehu niekoľkých rokov zvýšiť produkciu na 530-tisíc, z toho 250-tisíc osobných áut. Etiópia je stále postkomunistickou krajinou s umelým udržiavaním zamestnanosti. Továreň má vzhľadom na pridanú hodnotu, ktorú tvorí, privysoký počet pracovných síl. V rámci dobrých vzťahov s miestnou vládou si nový majiteľ nemôže dovoliť taký radikálny rez, ako je prepustenie polovice zamestnancov. Skôr sa bude snažiť zvyšovať objemy produkcie, aby sa zvýšila produktivita na pracovníka.

V závode v Dubnici nad Váhom, kde sídli centrála automobilovej divízie, rastie okrem vlastnej výroby aj spoločný podnik Matadoru s kórejskou spoločnosťou DongWon. Matador do neho investoval vyše 80 miliónov korún. Dverné konštrukcie pre žilinský závod kórejskej automobilky Kia by sa mali už v roku 2008 vyrábať v objeme jednej miliardy korún ročne.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.