Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé fázy života spoločnosti, problémy a prekážky, ktoré sa vyskytujú v reálnom živote, pri zakladaní alebo likvidácií spoločností sro.

Založenie spoločnosti  s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne pomerne náročná záležitosť, preto existujú rôzne firmy, ktoré poskytujú komplexné služby založenia spoločnosti. Či už sa rozhodne budúci podnikateľ založiť si firmu svojpomocne, alebo využije služby týchto firiem, je potrebné urobiť niekoľko krokov, ktoré popíšem.

Read More