PODNIKOVÉ STRATÉGIE

Matador, a. s. Púchov

Viac ako polovicu svetového trhu s pneumatikami zabezpečujú traja najväčší výrobcovia Michelin, Bridgestone a Goodyear Tyre & Rubber. Za trojicou gigantov nasledujú pneumatikárske podniky strednej veľkosti Continental, Pirelli, Sumitomo Rubber Industries a Yokohama Rubber. Prvých jedenásť podnikov pokrýva až štyri pätiny svetovej výroby pneumatík. Slovenský výrobca pneumatík Matador, a. s. Púchov patrí k menším producentom regionálneho významu. Vo svetovom rebríčku výrobcov pneumatík zaujímal v roku 2003 tridsiate siedme miesto s predajom v hodnote 218 miliónov dolárov. V roku 2004 sa dostal na tridsiate miesto, kam ho posunul rast najmä v dôsledku diverzifikácie a akvizícií.

Tri najväčšie podniky odvetvia už prenikli do rebríčka 25 najväčších dodávateľov pre automobilový priemysel. Každý dosahuje predaj vyšší ako desať miliárd dolárov, pričom sa v rozhodujúcej miere venujú výrobe pneumatík. Napríklad kmeňové podnikanie skupiny podnikov Michelin dosahuje až 93 % celkovej výroby. Má povesť inovačného vodcu a dominantné postavenie v Európe. Dosahuje však špičku aj v takom podnikaní, ako je výroba cestovných máp. Americký Goodyear venuje 86 % svojich aktivít výrobe pneumatík, no v minulosti sa zaoberal aj distribúciou ropy. Mnoho malých podnikov sa venuje výhradne výrobe pneumatík, no podniky strednej veľkosti svoju výrobu viac diverzifikujú. Napríklad na predaji podnikov Continental a Pirelli sa pneumatiky podieľajú len 43 %. Najmä Continental je medzi pneumatikárskymi podnikmi priekopníkom vo výrobe automobilových komponentov. Dokáže dodávať pneumatiku aj s nápravou a príslušnou elektronikou, čo sa v odbornej verejnosti považuje za trend, ktorý má budúcnosť. Aj Matador investoval do prepojenia pneumatikárskej a strojárskej výroby.

Významné zmeny urobil Matador aj vo výrobe pneumatík. Produkciu plášťov na nákladné autá vyčlenil do spoločného podniku so silným globálnym partnerom. Spoločný podnik umožnil nemeckému Continentalu doplniť si produkciu osobných pneumatík, ktorú má v moravských Otrokoviciach, o nákladné pneumatiky. Vo výrobe pneumatík na osobné autá sa Matador vybral do vyšších segmentov. Z pôvodných 13 a 14 palcových plášťov sa postupne prepracoval až k 20″ vrátane športových modelov. Od roku 2003 vyrába aj pneumatiky na terénne vozidlá. Referenčným modelom sa stal Volkswagen Touareg. Rozvoj malého a stredného podnikania v strednej Európe bol dôvodom na vstup do segmentu ľahkých nákladných plášťov. Zmeny na trhu, keďže v Európe len v roku 2005 klesol dopyt po 13 palcových plášťoch až o 15 %, prinútili Matador presunúť výrobu najmenších pneumatík do spoločného podniku v ruskom Omsku. Tam sa navyše otvárajú príležitosti, keď viaceré automobilky ohlasujú presun výroby menších modelov práve do Ruska. Vo výrobe pneumatík Matador pomaly ukončuje obdobie investícií, ktorých výnosy chce použiť na ďalšiu výrobnú expanziu mimo pneumatikárskeho odvetvia. Okrem dlhoročných aktivít divízie Machinery v produkcii gumárenských strojov na výrobu pneumatík pribudla aj produkcia pre automobilový priemysel. Dôvodom je okrem diverzifikácie aj vyššia ziskovosť výroby automobilových súčiastok.

Automotive

Myšlienkou vstupu do automobilového priemyslu sa vedenie Matadoru zaoberalo už niekoľko rokov. Podľa prezidenta podniku Štefana Rosinu potrebovali rozšíriť produkčný rámec. Zámeru budovať vlastné kapacity sa Matador vopred vzdal, pretože to považoval za časovo a finančne náročný proces s neistým výsledkom. Mal záujem o podnik, ktorý by sa už nachádzal vo svojom odvetví na poprednom mieste a bol dostatočne známym dodávateľom automobilových súčiastok. Od kolies, na ktoré Matador vyrába obutie, sa príliš vzdialiť nechcel. Chcel využiť synergiu so súčasnou výrobou a zaoberať sa spodnou časťou automobilu, ktorá Matadoru viac vyhovuje. Vedenie Matadoru posudzovalo viaceré príležitosti. Jednou z prvoradých bola produkcia komponentov náprav z hliníkových a horčíkových zliatin. Predložené ponuky zrejme neboli výhodné, preto sa Matador týmto smerom nevydal. Ďalšou možnosťou bola výroba dielcov na deformačné a vibračné zóny upínania nápravy na karosériu automobilu. Tu sa ponúkla Pal-Inalfa Vráble, ktorej vlastníci už dlhšie zvažovali predaj svojho podniku, a tak došlo k realizácii vzájomne sa dopĺňajúcich plánov oboch podnikov. Táto akvizícia znamená pre Matador ďalšie rozšírenie spolupráce s podnikom Volkswagen a jeho slovenským závodom, pre ktorý vyrába pneumatiky na model Touareg. S novou výrobou získa tiež kontrakt na dodávku dielcov spodnej časti vozidla.

Pal-Inalfa, hoci už len cez minoritnú vlastnícku účasť, patrí do divízie Metal Products holandského holdingu Inalfa Industries. V divízii sú okrem troch slovenských výrobných závodov ešte holandský a belgický závod. Kým tie zamestnávajú necelých 500 ľudí, slovenský podnik spolu s dcérami skoro jeden a pol tisíca. Prudký rozvoj Pal-Inalfy postavený na dodávkach pre automobilový priemysel sa začal len pred niekoľkými rokmi. Základy preň položil práve vstup Inalfa Industries. Zahraničný investor ovládol Pal-Inalfu pred viac ako desiatimi rokmi. Vtedajší podnik Pal vyrábal posilňovače bŕzd a spojky, tento program však v tom čase dobiehal. Inalfa len do imania vrábeľského závodu vložila skoro pol miliardy korún, aby zmenila zameranie podniku. Novým výrobným programom sa stali lisované a zvarované časti karosérií automobilov. V súčasnosti je najväčším zákazníkom bratislavský Volkswagen, ktorý ukončil absolútnu závislosť podniku od exportu. V súčasnosti smeruje mimo Slovenska len polovica výroby a podiel sa bude s príchodom nových automobiliek a ich dodávateľov naďalej zmenšovať.

Cieľ Matadoru

Cieľom Matadoru je ťažiť z rozbehnutých obchodných kontaktov Pal-Inalfa a ďalej ich rozširovať. Okrem výroby kovových dielcov chce nadviazať aj na produkciu a vývoj strojov vo svojej divízii Machinery a skúsiť výrobu výrobných zariadení. Strojárska dcéra Matadoru nesie od októbra 2004 názov Matador Automotive Dubnica. Pal-Inalfa bude jej dcérskou spoločnosťou, predbežne s pôvodným menom. Časom sa však do symbolov zrejme dostane aj majoritný akcionár. Matador v ňom má 51-percentnú majoritu. Transakcia prebehla cez manažérsku spoločnosť Wiko, a. s., Vráble. Prostredníctvom nej ostane v akcionárskej štruktúre generálny riaditeľ Pal-Inalfy, ktorý bude zabezpečovať efektívne spojenie skupiny Pal-Inalfy a Inalfa Metal Products. Matador financoval nákup väčšinového balíka akcií Pal-Inalfy z prostriedkov, získaných z odpredaja nepotrebného majetku a nerentabilných aktivít, napr. prevádzky na výrobky z technickej gumy v Bratislave.

Pal-Inalfa

Pal-Inalfa ovláda na Slovensku ďalšie tri závody. V bratislavskej a. s. BAZ Inalfa získala stopercentný podiel. Podnik vyrába najmä nástroje pre Volkswagen. Druhá dcéra vznikla v Nitre. Odčlenila sa do nej časť výroby, ktorá využíva menšie lisy na výrobu menších a stredných kovových dielcov. Dôvodom bol najmä nedostatok pracovných síl vo Vrábľoch, kde sa prudko rozvíjajú aj iné strojárske podniky. Vo Vrábľoch zostal sortiment, ktorý sa vyrába na lisoch s kapacitou od štyristo do tisíc ton a približne osemsto zamestnancov. Podobný počet pracovníkov však dosiahla po roku činnosti aj výroba v Nitre. Štruktúra bývalých dcér Pal-Inalfy v Bratislave a Nitre zostala zachovaná. Neskôr sa bude zrejme uvažovať o znížení počtu stupňov riadenia, keďže sa ešte len začína riešiť budúca štruktúra autodivízie. V hlavných výrobách vo Vrábľoch a Nitre sa nebude meniť nič, budú sa ešte dopĺňať. Neskôr sa bude uvažovať o ďalšom rozširovaní výrobného programu. Malo by ísť o spomínané prvky medzi kolesami a uchytením nápravy. Tam môže Matador využiť skúsenosti zo svojej pneumatikárskej praxe. V tejto oblasti nie sú vylúčené ani ďalšie akvizície. Do skupiny Pal-Inalfy patrila aj výrobná prevádzka v Zlatých Moravciach, ale predmetom transakcie s Matadorom nebola. Po definitívnom začlenení Pal-Inalfy do štruktúry Matadoru sa budú naplno využívať jej výrobné kapacity. Ťažiskom by mali byť najmä dodávky pre výrobcov v automobilovom priemysle v okolitých krajinách, najmä v Maďarsku, Poľsku, Česku a na Ukrajine.

Aj keď divízia výroby automobilových komponentov Matadoru nerastie tak strmo, ako vedenie púchovského ústredia očakávalo, na číslach celého podniku ju cítiť. S tržbami na úrovni tri a pol miliardy korún sa už Matador Automotive stal dôležitou súčasťou podniku. Celkové výnosy podniku v roku 2005 dosiahli 469 miliónov eur (zhruba 17,8 miliardy korún), čo značí takmer 28-percentný medziročný rast. Aj keď Matador neustále rozširuje aj pneumatikársku výrobu a obchodné činnosti, v centre pozornosti sa z hľadiska rozvoja nachádza práve Automotive. Takmer dve tretiny výkonov Matadoru ku koncu júna obstarala divízia Rubber, zaoberajúca sa pneumatikami.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.