Podnikanie s videofilmami

Videosonic

Videosonic sa zaoberá predajom videokaziet prostredníctvom zásielkovej služby. Svojim zákazníkom sprístupňuje filmové novinky uvádzané v kinách v čo najkratšom čase. Ponúka najmä akčné filmy pre cieľovú skupinu pracujúceho obyvateľstva, mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov, a súčasne sa snaží oslovovať zákazníkov zo všetkých spoločenských vrstiev. Známym sa podnik stal pravidelnou inzerciou a objednávkovými kupónmi v renomovaných týždenníkoch. Jeho manažéri sa domnievajú, že na trhu videokaziet existuje medzera, pretože ponuka konkurenčných zásielkových služieb je neatraktívna a nespĺňa požiadavky súčasného spotrebiteľa. Zámerom Videosonicu je stať sa popredným predajcom v oblasti zásielkovej služby na slovenskom a českom trhu videokaziet. Chce poskytovať rýchle a pohodlné služby za priaznivé ceny.

Nadodvetvové prostredie

V súčasnosti sa stalo bežnou formou trávenia voľného času sledovanie videofilmov. Videorekordér sa stal prirodzenou súčasťou vybavenia väčšiny domácností pracujúceho obyvateľstva v strednom veku. Od toho je už len krôčik k využívaniu služieb spojených s distribúciou a predajom videopások. Každoročne stúpa počet nových záujemcov o služby Videosonicu a rozvíja sa aj klub stálych zákazníkov. Záujmy a túžby ľudí sú silným podnetom na rozvoj predaja videokaziet pomocou zásielkovej služby aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Pre tento druh podnikania je významným faktorom podiel neprevzatých zásielok v rámci určitého regiónu. Objednávatelia z okolia Bratislavy neprevezmú až 64 % zásielok, a preto sa Videosonic rozhodol podporovať predaj svojich titulov najmä v ekonomicky najsilnejších mimobratislavských regiónoch, a to v Trnavskom, Trenčianskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry sa predpokladá, že väčšina klientov má úplné stredoškolské vzdelanie. Ľudia so základným vzdelaním dávajú prednosť návšteve kina, pretože nemajú dostatok peňazí na kúpu videorekordéra. Táto domnienka sa však v súvislosti s rastom ceny vstupenky na filmové predstavenie stáva nepresvedčivou. Skupina zákazníkov s vysokoškolským vzdelaním je relatívne malá a spravidla uprednostňuje iný druh zábavy.

Časté zmeny legislatívy a nejednotnosť výkladu zákonov a predpisov sťažujú orientáciu v podnikateľskom prostredí. Podnik Videosonic sa snaží aktívne zlepšovať podmienky na podnikanie aj tým, že sa stal jedným zo zakladateľov Slovenskej audiovizuálnej protipirátskej únie, ktorá sa zaoberá ochranou autorských práv a poskytuje právnu pomoc a konzultácie v prípade zistenia porušenia autorských práv.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Odvetvové prostredie

Dopyt po filmoch na videokazetách na prelome tisícročí mierne klesá, pretože trh je nasýtený. Intenzita súperenia v odvetví narastá. Hoci dopyt po videofilmoch predávaných prostredníctvom zásielkovej služby mierne stúpa, pokles celkového dopytu po videofilmoch už signalizuje hranice rozvoja odvetvia. V roku 1998 sa na Slovensku predalo 520 až 550 tisíc videokaziet. Z toho prostredníctvom zásielkovej služby sa predalo približne 15 tisíc kusov.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.