Digitálna televízia

Hoci medzi sebou budú súťažiť dva nové formáty, bude možné HD využiť. Predovšetkým, do roku 2010 majú členské štáty EÚ prejsť na digitálne TV vysielanie, Slovensko nie je výnimka. Popri tom sa črtajú projekty internetovej televízie a pokročilých multimédií. Takéto plány už predostrel dominantný fixný operátor Slovak Telekom., a to v rámci stratégie triple-play, ktorá spája hlasové služby, širokopásmové pripojenie internetu a interaktívnu zábavu. Základom budúcej triple-play platformy bude zariadenie, ktoré sa širokopásmovou linkou pripojí do internetu. Cez ňu si bude zákazník sťahovať požadovaný obsah, hudbu alebo videonahrávky, ktorý sa mu prehrá na televízore. Jednou zo služieb bude internetová televízia s rozličnými možnosťami ako napríklad nahrávanie bloku alebo súčasné sledovanie a nahrávanie programu.

 

Popri klasickej televízii sa postupne objaví aj exkluzívny obsah. Napríklad prenosy zo športových zápasov bude možné iba prostredníctvom internetovej TV, pretože výlučné práva na vysielanie môže získať iba jeden z telekomunikačných operátorov. Okrem digitálnej televízie sa provideri budú usilovať aj o videofilmy a audiozáznamy na požiadanie. Napríklad Slovak Telekom uvažuje v roku 2006 spustiť službu so širokou knižnicou hudobných albumov a prevádzkovať videoslužby. Súčasná podoba cez portál T-Station sa chápe ako pilotný projekt. Tomu zodpovedá aj jeho ponuka, ktorá predstavuje skôr výpredaj lacných titulov typu Vrana 4 alebo Malý unavený Joe. V priebehu roka by sa na portáli mali objaviť aj zaujímavejšie tituly z videopožičovní. Do konca roka by sa ponuka mala dostať na kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň kamenných videopožičovní.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej spoločnosti šetrí náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

 

Videozáznam na požiadanie kladie veľké nároky na prípojku. Kvalita priameho prenosu vo formáte MPEG-4 potrebuje kapacitu aspoň 1,5 Mbit/s, plnohodnotný MPEG-2 chce len na štandardné rozlíšenie osem až dvanásť Mbit/s, no a na HD TV treba až 22 Mbit/s. Pri súčasnej štandardnej rýchlosti širokopásmového prenosu na pevnej linke, pri jednom megabite, si záujemca musí nateraz vystačiť s MPEG-4, ktorý však na TV vyzerá relatívne dobre. Náročnejší diváci budú čakať na postupné zvyšovanie kapacity pripojenia.

 

Prechod na nové technológie nie je nevyhnutný. Ich nástup však prinesie množstvo noviniek – predovšetkým výmenu televízora s klasickým rozlíšením. Televízia na báze internetu a multimédiá na požiadanie zasa prichádzajú s ambíciou uľahčiť rozvoj novej programovej ponuky. Formáty Blu-ray a HD DVD môžu, aj keď nemusia priniesť generačnú zmenu v prehrávaní videozáznamu. Tak či onak, ani prechod z VHS na DVD nebol nevyhnutný, no v súčasnosti už aj priemerná videopožičovňa ponúka tri štvrtiny titulov na DVD.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.