Interné prostredie stratégie predaja kinematografie

Videosonicu chýba premyslená koncepcia zásielkovej služby. Plánovacia činnosť sa obmedzuje na zostavenie ponukového katalógu na najbližší mesiac. Propagačný priestor v tlačových médiách sa preto nevyužíva príliš účinne. Ponúkajú sa staršie a menej predajné tituly na úkor noviniek. Zákazníci nie sú v dostatočnom predstihu informovaní o pripravovaných filmoch, a preto si ich obstarávajú inými cestami ako cez zásielkovú službu. Propagácia je nasmerovaná retrospektívne, a tak podáva vyčerpávajúce informácie o tituloch, ktoré si už väčšina zákazníkov zadovážila. Od roku 1999 sa Videosonic začal cieľavedome venovať propagácii titulov v dostatočnom časovom prestihu pred videopremiérou.

Po prvýkrát bol stanovený objem predaja na približne 7 tisíc kusov videokaziet za rok. Dôsledne bola rozpracovaná reklamná kampaň, ktorá prebiehala súbežne a pravidelne v mesačníkoch Eva, Ženský magazín, v týždenníkoch TV komplet, Eurotelevízia, Pravda na nedeľu (Moment), Expres Internacionál, Ex Hlásnik a prebiehajú rokovania s najčítanejšími týždenníkmi Plus 7 dní a Život, podarilo sa obnoviť spoluprácu s mesačníkom Harmónia. Od konca roka 1999 sa ponuka bude objavovať aj na teletexte STV a TV Markíza. Od polovice roka 1999 sa vydáva plnofarebný ponukový katalóg a vracia sa na internet. Veľmi perspektívnou sa zdá spolupráca s Davay Home Video, ktorý je výhradným distribútorom kolekcie prírodopisných filmov od National Geographic (NG), ktorých predaj je podporovaný reklamnými kazetami NG, ktoré výrazne znížia náklady na inzerciu.

Videosonic ponúka štandardný sortiment titulov v členení na akčné, trilery, komédiálne, erotické a hudobné. Výnimočne sa ponúkajú okrajové žánre ako sci-fi alebo western. Chýbajú náučné prírodopisné filmy, s ktorými zaznamenal úspech Davay Home Video. Výnimku tvorí najpredávanejšia dvojica videotitulov v histórii Videosonic, ktorými boli cvičenia so Cindy Crawfordovou – Formuj svoje telo a ich nemenej úspešné pokračovanie Cindy Crawford – Ďalšia výzva. Nadpriemernú predajnosť dosiahol aj dokumentárny film Kámasútra. Tieto tituly nepodliehajú sezónnosti, a preto sa predávajú po celý rok. S ponukou podobných titulov však vrcholné vedenie v blízkej budúcnosti nepočíta. Konkurent Davay Home Video uviedol na trh titul Kamasútra II a dosahuje s ním výborné predajné výsledky. Zdá sa, že predsa len bude potrebné rozšíriť ponuku dokumentárnych a náučných filmov na úkor slabších, tzv. béčkových akčných filmov.

Vybavovanie reklamácií vo Videosonicu

Vybavovanie reklamácií vo Videosonicu prebiehalo zdĺhavo a v nemalej miere prispievalo k zníženiu dôvery zákazníkov. Medzi najčastejšie chyby patria strata obrazu, výpadok farieb, nekvalitný alebo chýbajúci zvuk, deformovaný a nestabilný obraz. Bol vypracovaný protokol o reklamovaní tovaru, ktorý dostáva každý zákazník spolu s tovarom, katalógom a faktúrou. Presne opisuje, akým spôsobom a čo možno reklamovať.

Vypĺňanie dobierkových poukážok a podacích listov sa uskutočňuje ručne, čo spomaľuje vybavovanie objednávok. Na tento účel existuje softvér v cene približne 10 tisíc Sk. Návratnosť vkladu je približne 9 mesiacov, keď sa odpočítajú náklady na brigádnikov, ktorí vykonávajú túto prácu. Snaha o hospodárnosť prevádzky viedla k hromadnému nákupu protinárazových obálok, v ktorých sa videokazety posielajú poštou. Ponuka od zvoleného dodávateľa bola cenovo najvýhodnejšia, no neschopnosť dodržať dodacie lehoty zapríčinila sklz vo vybavovaní objednávok, zvýšila nespokojnosť zákazníkov a počet neprevzatých zásielok. To napokon viedlo k rozhodnutiu nakupovať obálky v blízkom veľkosklade, síce mierne drahšie, no pohotovo a podľa potreby, bez hromadenia nevybavených objednávok.

Fluktuácia pracovníkov a vznik konfliktov sú minimálne. Počas viacročnej činnosti podniku ho opustil iba zlomok zamestnancov, a tak pracovný kolektív je stabilizovaný. Každý pracovník sa venuje úzko špecializovanej práci, ktorú dokonale ovláda. Na jednoduché nárazové práce sú najímaní brigádnici.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.