Kľúčové faktory úspechu v predaji DVD cez zásielkovú službu

  1. Dostatočne široká ponuka utvrdzuje zákazníka vo výbere kaziet od jedného predajcu a nenúti ho hľadať tituly u konkurentov. Neschopnosť zabezpečiť pre zákazníkov stály prísun nových titulov a nedostatočný výber zo starších titulov vedie k fluktuácii zákazníkov. Stráca sa ťažko a najmä draho získaný zákazník. Pri analýze predajcu Videosonic, ktorá sa uskutočnila v roku 1998, sa zistilo, že zo 4 100 zákazníkov iba 62 si opätovne kúpilo videokazetu. Odhaduje sa, že v predchádzajúcich rokoch 1995 až 1997 približne 30 % zákazníkov si opakovane kúpilo videokazetu a 5 % tak robilo pravidelne. Na základe pomerne malého počtu reklamácií v tomto období sa možno domnievať, že malý podiel opakovaných nákupov od Videosonic nie je zapríčinený samotnou zásielkovou službou, ale nedostatočnou ponukou atraktívnych titulov.
  2. Orientácia na tituly, ktoré zaznamenali divácky úspech v kinách, priniesla zväčša očakávaný úspech. Divák a potenciálny zákazník pozná film z kina, a tak nie je potrebné propagovať jeho obsah, pričom počet neprevzatých zásielok je pri tomto druhu zákazníka malý. Nesmierny úspech filmu Titanic v kinách umožnil jeho nevšednú predajnosť aj na videokazetách. Videosonic v decembri 1998 predal 2 000 kusov videokaziet tohto filmu, čo je najväčší počet predaných kusov jedného titulu prostredníctvom zásielkovej služby.
  3. Udržanie primeraných cien pre konečného zákazníka je zásadným faktorom zásielkovej služby. Predajná cena pre konečného zákazníka je zmluvná a realizátor zásielkovej služby ju môže len málo alebo vôbec ovplyvniť. Predajnosť je podmienená aj cenami poštovného a balného. Poštovné od roku 1996 do roku 1999 vzrástlo z 28,- Sk na súčasných 50,- Sk, náklady na zabalenie jednej videokazety z 11,- Sk na 25,- Sk. Realizátor zásielkovej služby je tak nútený fakturovať zákazníkovi za tieto položky minimálne 75,- Sk oproti 39,- Sk v roku 1996. Zdražovanie videokaziet orientuje spotrebiteľa na iné spôsoby získavania filmového záznamu a zvyšuje sa podiel neprevzatých zásielok, napr. 11 % v prvom štvrťroku 1999 v porovnaní so 7 % v rovnakom období roku 1998.
  4. Skrátenie dodacej lehoty na minimum je jednou zo základných požiadaviek na zásielkovú službu. Skúsenosti dokazujú, že dlhšia dodacia lehota ako dva týždne vedie k nervozite a potom k nárastu neprevzatých zásielok.
  5. Sústavná a účinná propagácia je mostíkom k zákazníkovi. Podcenená, ale aj prehnaná a nákladná reklama vyúsťuje do oslabenia trhovej pozície až zániku. Neskorší návrat na opustenú pozíciu je oveľa náročnejší ako jej udržanie. Ceny inzercie v tlačených mediách stále rastú. Kým v roku 1996 jedna inzercia pre Videosonic v týždenníku Eurotelevízia stála približne 4 500,- Sk, do roku 1999 vzrástla na 11 000,- Sk. Ohlas na inzerciu je takmer rovnaký ako v roku 1996, a tak výsledný efekt je nižší.
  6. Informovanosť zákazníka je samozrejmosťou. Zasielanie aktuálneho ponukového katalógu každému klientovi je nevyhnutné na udržiavanie a rozvoj vzájomných stykov a v neposlednom rade prispieva k upevňovaniu imidžu a dobrého mena podniku.

Nový formát na prelome tisícročí

Za vzdialené substitúty filmov na videokazetách možno považovať zvukové nosiče (MG kazety, CD). Majú svoje špecifické znaky a použitie. Nie sú navzájom úplne zastupiteľné, a preto bezprostredne neohrozujú trh videofilmov. Plnohodnotným a kvalitnejším nástupcom videokazety zrejme bude zatiaľ v súčasnosti menej známy DVD (Digital Versatile Disc). DVD má rovnaké rozmery ako CD, no jeho kapacita 4,7 GB je výrazne vyššia ako CD, ktorý má len 650 GB. Vďaka tejto kapacite sa na jeden DVD zmestí celovečerný film s 32 titulkovými a 8 dabingovými verziami alebo s 5-kanálovým zvukom Dolby Pro Logic. Cena prístrojov na prehrávanie je okolo 20 tisíc Sk. Existuje aj možnosť prehrávania DVD cez počítač, ktorý treba vybaviť mechanikou DVD za približne 6 tisíc Sk a dekodérom signálu za približne 5 tisíc Sk. DVD-ROM je lacnejší a navyše využiteľný aj ako CD-ROM. Hoci sa o DVD hovorí ako o médiu, ktoré nahradí videokazety, nie je to vôbec isté. Podľa predsedu asociácie dovozcov audiovizuálnej techniky Mária Lelovského väčšina výrobcov považuje DVD skôr za prestížnu záležitosť ako médium masového používania. Ponuka filmov na DVD je v súčasnosti veľmi obmedzená. Ich ceny nie sú ustálené a pohybujú sa od 800 do 1 200 Sk.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.