Všetko pre klienta a 7 Dellových krokov

7 Dellových krokov

Texaské mesto Austin však mladý Michael neopustil. Práve tu začal so svojím podnikaním, ktoré malo zo začiatku prevažne podobu predaja upgradovacích súprav pre počítače. Bolo to v období skúmania štúdia každodenných potrieb podniku aj pestrosti záujmov zákazníkov. Aj keď stále ešte nemal ani tušenie, kam jeho loď dopláva, vedel, že musí navrhovať, vyrábať a hlavne prispôsobovať svoje produkty a s nimi spojené služby požiadavkám klientov. A ruka v ruke s tým neskoršie pochopil, že tomu všetkému musí zásadne podriadiť ponuku širokého spektra softveru a periférnych zariadení. Dellovo podnikanie začalo rásť nesmierne vysokým tempom, a tak sa ponik sťahoval stále do väčších priestorov. „Pokazili sme mnoho vecí, ale učili sme sa z vlastných chýb, čo robíme až dodnes“, napísal Dell v spomínanej knihe. Keď v roku 1996 väčšina konkurentov stále ešte len čakala, ako to dopadne, spustil Dell predaj on-line a nastala veľká zmena. Odvaha riskovať sa mu mnohonásobne vyplatila. Jeho podnik, ktorý sa už označuje ako Dell Incorporated, sa stal vôbec prvým podnikom, ktorý dosiahol v predaji svojich produktov na internete hodnotu jedného milióna dolárov. Dellov podnik sa tak začal stávať rešpektovaným dodávateľom výrobkov a poskytovateľom servisu pre výstavbu internetovej infraštruktúry.

Sedem Dellových krokov 

Michael Dell sa nikdy nepovažoval za žiadneho filozofa podnikania a nechce byť uvádzaný ako nejaký profesor či bádateľ, ktorý objavil nový pól podnikateľského sveta. Množstvo jeho odporúčaní má cennú hodnotu, a to nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre manažérov, ktorí sa radi nechajú vo svojom konaní povzbudiť slovom človeka, za ktorým stojí úspech.

Dell všetkým podnikateľom odporúča nasledujúcich sedem krokov:

  1. Pre začínajúceho podnikateľa je lepšie mať na začiatku menší ako väčší kapitál.
  2. Kto chce uspieť, musí študovať nie konkurenta, ale svojho zákazníka. Jedine takýto spôsob mu poskytne väčšiu konkurenčnú výhodu.
  3. Presadzovať naraz alebo príliš rýchlo veľa myšlienok, hoci dobrých, nemusí zakaždým viesť k upevneniu podniku, skôr opak býva pravdou.
  4. Je potrebné udržiavať systémový programovací jazyk v každej oblasti vlastného podnikania.
  5. Mať na pamäti, že prehliadanie monotónnej pasivity u vlastných zamestnancov je pre podnik väčším nebezpečenstvom ako konkurencia.
  6. U konkurencii je nutné ťažiť nie z jej slabín, ale z jej silných stránok.
  7. Byť stále na stráži pri presadzovaní všeobecného trendu integrácie a fúzií, pretože niekedy je len malý rozdiel medzi rýchlosťou vývoja podniku a rýchlosťou jeho pádu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.