Tomáš Baťa

Baťa sa pri svojej práci najviac inšpiroval H. Fordom. Neriadil sa však overenými pravidlami, ale vytvoril si svoje vlastné. Svoje pracovné metódy nezatajoval, jeho továrne si chodili obzerať návštevníci z celého sveta.  Baťove závody boli rozdelené do 5 skupín:

výroba obuvi, nákupné oddelenie, predajné oddelenie, pomocné závody a osobné oddelenie.

Riadenie vychádzalo z výrobnej stratégie, ktorá mala tieto ciele:

  1. vyrobiť obuv pre široké vrstvy obyvateľstva – lacná kvalitná obuv, ktorá sa dá vyrobiť len veľkosériovo,
  2. sústavne znižovať výrobné náklady a výrobné ceny,
  3. snažiť sa byť stále „prvý a najlepší” v technike, v organizácii práce, systéme riadenia a vo výkonnosti.

jeho prínos k rozvoju manažmentu spočíva v štyroch nástrojoch riadenia:

  1. Predbežné kalkulácie
  2. Operatívne plánovanie
  3. Vnútropodnikové účtovníctvo
  4. Odmeňovanie zamestnancov – riadiaci zamestnanci mali pevné mesačné platy. Raz za rok boli komplexne hodnotení podľa kritérií: vzťah pracovníka k firme, povahové vlastnosti, výkonnosť, vzťah k ostatným zamestnancom.

Teórie správneho (administratívneho) a byrokratického riadenia

Administratívna teória ako procesný prístup k manažmentu sa zakladá na skúmaní z hľadiska objektu jej riadenia vyjadreného pomocou činností, ako aj z hľadiska činností vykonávaných subjektom riadenia(manažérmi). V popredí stoja manažérske funkcie, z kt. sú odvodené všeobecne platné pravidlá man manažérskeho konania (jeden plán, jeden vedúci, vyváženie právomoci a zodpovednosti).

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.