Verejné financie

Financie verejnosti

Predstavujú sústavu špecifických finančných vzťahov a operácií, ktoré prebiehajú v ekonomickom systéme.

Vzťahy a operácie prebiehajú medzi:
– jednotlivými vládnymi úrovňami navzájom,
– verejnou vládou a ostatnými subjektami v ekonomike.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Tieto vzťahy a operácie sú založené na princípoch obligatórnosti a nenávratnosti.
Verejného sektora a verejných financií sa v rozhodujúcej miere týkajú fiškálne
(rozpočtové) peňažné operácie.

Funkcie verejných financií sú zamerané na zdôvodnenie nevyhnutnosti a existencie.

Verejného sektora v ekonomike štátu a môžeme ich charakterizovať ako:

– alokačnú (akumulačnú)funkciu verejných financií,
– distribučnú (rozdeľovaciu) funkciu verejných financií,
– stabilizačnú funkciu verejných financií.

Zložky verejných financií:

1. centrálny (národný, štátny, federálny) rozpočet,
2. rozpočty nižších vládnych úrovní,
3. fondy,
4. verejné (štátne, verejno-prospešné) podniky.

Fondy a verejné podniky vystupujú ako reprezentanti nepriamej – mimorozpočtovej formy financovania verejného sektora.

Verejné financie sú hlavným nástrojom hospodárskej politiky, prostredníctvom ktorého vláda ovplyvňuje vývoj ekonomiky. Verejná správa, predovšetkým vláda, ale aj Sociálna poisťovňa, mestá, obce, VÚC a niektoré ďalšie verejné inštitúcie, prerozdelia cez verejné financie v roku 2005 približne 570 miliárd korún. Verejnosť má samozrejme právo na podrobné, včasné a dôveryhodné iformácie o tom, ako sa s prostriedkami daňových poplatníkov narába. Práve zdrojom takýchto informácií ma byť stránka „Verejné financie“.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.