Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

Čo je teda tá v.o.s.?

Verejná obchodná spoločnosť je taká spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.

Podmienkou vzniku spoločnosti nebýva vkladová povinnosť spoločníkov a ani vytvorenie základného imania. Obvykle je každý zo spoločníkov oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a štatutárnym orgánom sú obvykle všetci spoločníci. Táto forma podnikania sa využíva v podnikaní v malom rozsahu, keď je riziko neobmedzeného ručenia pomerne malé (napr. rodinné podniky, remeselná činnosť, maloobchod).

Počas celého podnikania sa môžeme stretnúť s množstvom nečakaných okolností, ktoré môžu v konečnom dôsledku viezť až k rozhodnutiu o likvidovaní sro. Takéto rozhodnutie nieje však pre množstvo podnikateľov ľahké, nakoľko si s ním nedokážu poradiť sami a preto je vhodným riešením kontaktovať skúsených ľudí, ktorí sa v danom obore nachádzajú.

Aké sú hlavné výhody alebo nevýhody v.o.s.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Výhody: nie je potrebné základné imanie ako u spoločnosti s ručeným obmedzením, jednoduché riadenie pri malom počte spoločníkov a jednoduché založenie.

Nevýhody: neobmedzené ručenie, zložité riadenie pri väčšom počte spoločníkov, zisk aj stratu znášajú všetci rovnakým dielom.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.