Čo je komanditná spoločnosť (k.s.)

V čom spočíva komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť (k.s.) je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti, vklad najmenej 250 EUR) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári).

Táto forma podnikania sa používa v situáciách, kde treba skombinovať výhody osobnej spoločnosti a výhody kapitálovej spoločnosti.

Aké sú výhody, nevýhody komanditnej spoločnosti?

Výhody: komplementári sú štatutárnym orgánom a sú oprávnení na obchodné vedenie spoločnosti, jednoduché riadenie (v prípade menšieho počtu spoločníkov), možnosť zvýšenia kapitálu, lepšia úverová spôsobilosť

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Nevýhody: spoločníci ručia celým svojím majetkom, výška kapitálu spoločnosti závisí od kapitálovej účasti jednotlivých spoločníkov, existencia a prosperita spoločnosti závisí od osobných schopností spoločníkov a ich vzájomnej dôvery, čím väčší počet spoločníkov, tým menšia je rýchlosť a jednota v rozhodovaní, delenie zisku medzi komplementárov a komanditistov je zložité.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.