Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čo znamená skratka s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 2500 EUR.

Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5000 EUR.

Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Výhody: nízke základné imanie, majitelia ručia iba svojím vkladom, resp. do výšky svojho nesplateného vkladu, na ich súkromný majetok sa ručenie nevzťahuje, stačí jeden zakladateľ, jednoduché založenie a vedenie spoločnosti najmä v prípade jedného majiteľa.

Podnikanie je určitá činnosť, ktorá so sebou nesie aj určité riziká a záväzky. Takéto riziká môžu byť vyvolané z viacerých činností v danom celkovom procese podnikania. Pri tomto spôsobe ukončenia podnikania je však dôležité aby bol konateľ pri likvidácií sro zastúpený skupinou odborníkov z dôvodu náročnejšieho procesu.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Nevýhody: povinné vytváranie rezervného fondu, spoločník nemôže vystúpiť zo spoločnosti jednostranným úkonom, právnická osoba s jediným spoločníkom nemôže byt‘ jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným, fyzická osoba môže byt‘ jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.