Kto môže podnikať zo zákona na Slovensku

Podnikateľ ako fyzická alebo právnická osoba

Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby), ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby). Za podnikateľa sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vždy pokladá právnická osoba, ktorá podlieha povinnosti zápisu do obchodného registra.

Sú to všetky obchodné spoločnosti a družstvá, ako i právnické osoby, ktoré sú povinné zapísať sa do obchodného registra podľa osobitných predpisov. Obchodnou spoločnosťou nie je však spoločné podnikanie niekoľkých fyzických alebo právnických osôb, pri ktorom sa nevytvára zvláštny právny subjekt s vlastným obchodným imaním a obchodný menom.

Rozdelenie právnických osôb

Témou sú právnické osoby, teda tie, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri. Vo všeobecnosti sa právnické osoby delia podľa rozsahu ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti na:

  • osobné, kde spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým spojím majetkom, teda nielen svojím kapitálových vkladom – verejné obchodné spoločnosti,
  • zmiešané, kde niektorí spoločníci ručia osobne, iní len svojimi vkladmi – sú to komanditné spoločnosti,
  • kapitálové, kde je majetková podstata spoločnosti úplne oddelená od majetku spoločníkov, Sú to spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.