Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Rozpočet SR

V novodobých dejinách po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, od 1. 1. 1993 štátny rozpočet je dôležitá časť verejných financií, najdôležitejšia zložka verejných rozpočtov, strategický nástroj na zasahovanie štátu do ekonomiky. Štátny rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu (vlády), ktorým sa zabezpečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov. Riadi sa nim rozpočtové hospodárenie SR v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.

Štruktúra štátneho rozpočtu SR

Z účtovníckeho hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov. Aj štátny rozpočet SR sa skladá z dvoch strán. Zo strany príjmov a strany výdavkov.

Strana príjmov

Hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu sú dane.

Vláda v rámci fiškálnej politiky môže uskutočňovať expanzívnu alebo reštriktívnu politiku, a to prostredníctvom znižovania/zvyšovania daní alebo prostredníctvom zvyšovania/znižovania vládnych výdavkov. Konečným cieľom fiškálnej politiky je ovplyvňovať agregátny dopyt a agregátnu ponuku a podporovať cenovú stabilitu a zamestnanosť.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.