Sekcia rozpočtovej politiky a sekcia verejných výdavkov ministerstva financií

Rozpočtová politika

Pracovníci sekcie rozpočtovej politiky a sekcie verejných výdavkov hrajú z pohľadu úspechu reformy riadenia verejných financií kľúčovú úlohu. Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto skupine bude:
Pozitívne motivovať pre implementáciu nových prístupov k rozpočtovaniu,
Sformovať pracovníkov týchto sekcií ako nositeľov zmeny v celom systéme rozpočtovania,
Vytvoriť v rámci sekcií kapacity, ktoré doposiaľ chýbajú alebo sú poddimenzované.

Ide najmä o:
konzistentný metodický odbor vybavený lektorskými zručnosťami, schopný implementovať v domácich podmienkach najlepšie postupy, ktoré boli úspešne využité v iných krajinách,
odbor sektorových špecialistov (rozpočtových analytikov) s detailnými znalosťami výdavkových štruktúr jednotlivých kapitol, ich zámerov a priorít,

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

skupinu odborníkov schopnú komunikovať s dodávateľmi informačných systémov pre rozpočtový proces. Ich úlohou bude zabezpečiť konzistentnú systémovú podporu pre tvorbu, výkon a hodnotenie rozpočtu.
Ďalšie požiadavky vyplynú z výsledkov projektu organizačného, funkčného, procesného a informačného auditu ministerstva financií a budú jedným z výstupov subkomponentu 1.1 Projektu „Inštitucionálna kapacita pre rozpočtovanie na ministerstve financií a najdôležitejších rozpočtových kapitolách“. V rámci tohto subkomponentu dôjde aj k upresneniu foriem a časovej dimenzie komunikácie s touto cieľovou skupinou.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.