Prebytok, deficit rozpočtu a vyrovnaný rozpočet

Rozpočet

Rozpočtový prebytok sa dosiahne vtedy, ak príjmy štátneho rozpočtu sú za dané obdobie vyššie ako jeho výdavky.Rozpočtový deficit vzniká vtedy, keď výdavky štátneho rozpočtu za dané obdobie sú vyššie ako jeho príjmy.

Vyrovnaný rozpočet sa dosahuje, keď príjmy a výdavky štátneho rozpočtu v danom období rovnajúModerné verejné financie rozlišujú štruktúrne a cyklické deficity.

Štruktúrna zložka rozočtu je aktívna

– je determinovaná zámernou politikou zahŕňajúcou stanovenie daňových sadzieb, verejné práce, výdavky na školstvo alebo rozsah výdavkov na obranu. Naopak, cyklická zložka rozpočtu sa určuje pasívne fázou ekonomického cyklu, t. j. rozsahom národného dôchodku a outputu.

Rozlišujeme teda:

– cyklický rozpočet – vyjadruje zmeny v štátnych príjmoch, výdavkoch a deficitoch, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že ekonomika nefunguje na úrovni potenciálneho produktu, ale pod vplyvom ekonomického cyklu (t. j. na úrovni reálneho produktu),
– štruktúrny rozpočet – predpokladá štátne príjmy, výdavky a deficity za podmienok fungovania ekonomiky na úrovni potenciálneho produktu,
– skutočný rozpočet – vyjadruje skutočné nominálne výdavky, príjmy a deficity v danom období.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.