PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE VO VYBRANÝCH SITUÁCIÁCH

Upratovacia služba Popoluška

Juraj a Jana sú mladí manželia, ktorí žijú v okresnom meste s 55 tisíc obyvateľmi a uvažujú o založení súkromného podniku zameraného na upratovacie služby, a to čistenie podláh, kobercov, sedacích súprav, závesov, okien, pravidelné utieranie prachu, upratovanie chodníkov, sprostredkúvanie prania bielizne a pod. Tieto služby budú ponúkať individuálne, napr. domácnostiam pri veľkom upratovaní po maliaroch, alebo zmluvne, napr. podnikom a podnikateľom v rozsahu ich požiadaviek.

Jurajova babička zistila, že v dome, kde býva, je k dispozícii na prenájom neveľký priestor v suteréne, v ktorom by sa dala zriadiť kancelária podniku a jeho dispečing. Telefón tam síce nie je, ale pracovníci telekomunikácií jej povedali, že v tejto lokalite nie sú linky preťažené, takže by jeho zavedenie bolo záležitosťou asi jedného mesiaca od podania žiadosti.

Na začiatočný rozbeh podnikania by bolo potrebné kúpiť asi päť vysávačov za 200 až 250 EUR/kus, dva prístroje na čistenie kobercov a čalúneného nábytku približne za 650 EUR/kus, desať upratovacích vozíkov po 40 EUR a na lepšiu mobilitu by bolo vhodné zabezpečiť dve autá. Na začiatok by stačili staršie vozidlá asi po 1000 EUR/kus. Skromné vybavenie kancelárie a dispečingu, ktoré bude tvoriť telefón/fax, starší počítač a nábytok, bude stáť minimálne 850 EUR. Ročný nájom suterénnych nebytových priestorov v prípade, že bude zmluvne uzatvorený na 5 rokov, predstavuje ročne necelých 5 EUR/m2, ak bude nájom uzatvorený len na rok, prenajímateľ požaduje 7,5 EUR/m2. Veľkosť nebytových priestorov vrátane príslušenstva je 63 m2.

Upratovacie služby v danom regióne doteraz ponúka niekoľko súkromných podnikateľov, ktorí zamestnávajú spravidla dve až päť pracovníčok. Ide predovšetkým o príležitostné služby pre domácnosti a súkromných podnikateľov.

V meste a v jeho okolí do 25 km existujú tri väčšie priemyselné podniky, ktoré majú do päťsto zamestnancov, približne 70 malých súkromných podnikov s piatimi až dvadsiatimi zamestnancami, osem základných škôl, štyri stredné školy, tri hotely, jeden kemping prevádzkovaný v letnej sezóne, tri väčšie športové zariadenia, jedna nemocnica a dve polikliniky, niekoľko zdravotníckych zariadení, dve kiná, jedno divadlo s nepravidelnou prevádzkou, päť ďalších účelových kultúrnych zariadení opäť s nepravidelnou prevádzkou, asi pätnásť väčších reštauračných zariadení, sedem nákupných stredísk a možno päťdesiat obchodov s výkladmi s rozlohou väčšou ako 30 m2. Ďalej v regióne sídli okresný a mestský úrad, súd, notári, finančný a katastrálny úrad, hygienická služba, sociálne a zdravotné poisťovne a iné. Infraštruktúru regiónu dotvára okresné pracovisko pošty a päť väčších filiálok, okresné telekomunikačné ústredie, niekoľko bánk a komerčných poisťovní, okresné pracoviská plynární, energetických rozvodných závodov, vodární a kanalizácií a pod.

Juraj a Jana majú minimálne skúsenosti s prevádzkou podniku tohto druhu. Juraj je vyučený elektrikár a pracuje v strojárskom podniku ako údržbár a Jana je absolventkou obchodnej akadémie a v tom istom podniku pracuje ako referentka v útvare zásobovania. V danom regióne je 9-percentná nezamestnanosť, ktorá sa týka predovšetkým nekvalifikovaných pracovníkov a starších žien. Z dostupných informácií manželia zistili, že za vyčistenie kobercov či sedacích súprav mokrým spôsobom sa účtuje 0,125 – 0,25 EUR/m2, vyčistenie okna približne 0,2 – 0,25 EUR/m2, pri úprave, čistení výkladov sa pohybujú ceny v polovičnej výške, pri upratovaní väčších priestorov sa dojednávajú zmluvné ceny, ktoré sa odlišujú v závislosti od pravidelnosti upratovania, rizika zašpinenia a pod. Kalkulácia ceny upratovania po maliaroch je tiež individuálna, zohľadňuje stupeň zašpinenia. Juraj a Jana majú najviac 1 100 EUR, ktoré môžu vložiť do podnikania. Babička im sľúbila bezúročnú pôžičku 550 EUR a rodičia sú ochotní zaručiť sa v banke za pôžičku do 2500 EUR. Pôžička podľa požiadaviek banky musí byť splatená v priebehu 5 rokov a bola by výhodne úročená desiatimi percentami.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.