Očakávaná (anticipovaná) a neočakávaná (neanticipovaná)zmena cenovej hladiny .Reakcia na zmenu v krátkom a dlhom období

Očakávanie rastu cenovej hladiny bude mat vplyv na správanie ekonomických subjektov ,ktoré sa budú  snažiť znížiť svoju peňažnú hotovosť a budú zvyšovať spotrebu.

Pri neočakávanej zmene cenovej hladiny dochádza k znovurozdelovaniu bohatstva medzi veriteľmi a dlžníkmi. V krátkom období rast cenovej hladiny podnecuje spotrebu ,pretože kúpna sila peňazí klesá. V dlhom období nastáva pokles spotreby lebo sa  jednotlivé ekonomické subjekty snažia obnoviť svoje likvidne aktíva. Na agregátnej úrovni pokles likvidity vedie k poklesu spotrebných výdavkov a tým k poklesu agregátnych výdavkov ,keďže spotrebne výdavky sú ich organickou účasťou.

Efekt zmien úrokovej miery na spotrebu a úspory

Úroková miera určuje relatívnu cenu spotreby v súčasnosti a v budúcnosti. Vplyvom dvoch efektov. Pri zvyšovaní úrokovej miery môže dôjsť k rastu spotreby v súčasnosti ako aj k poklesu spotreby v súčasnosti ,ale dochádza k rastu spotreby v budúcnosti čo je spôsobené vplyvom dvoch efektov.

  • Substitučného
  • Dôchodkového.

Ak úroková miera rastie spotreba v budúcnosti sa stane menej nákladnou ,a preto substitučný efekt vedie k nižšej úrovni súčasnej spotreby a vyššej úrovni spotreby v budúcnosti.

Substitučný efekt motivuje k rastu uspor. Dôsledkom dôchodkového efektu je pokles miery uspor.

Výsledný efekt:

Keynesov efekt

Je protikladom  efektu reálnych zostatkov peňažných hotovosti. Predpokladal, že dopyt po cenných papieroch sa mení v dôsledku zmien v reálnej peňažnej hotovosti, ktoré  neovplyvňuje dopyt po statkoch. Vychádzal z toho ,že pokles cenovej hladiny znamená zvýšenie reálnej ponuky peňazí, čo vedie k poklesu úrokovej miery. Pri nižšej cenovej hladine potrebujú domácnosti na zabezpečenie nákupov statkov a služieb menšie množstvo peňazí.

Efekt rozdeľovania

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej firmy SAFEDATA

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Úroková miera modifikuje bohatstvo jednotlivých domácnosti .Domácnosti ktorých vynos z aktív je podmienený veľkosťou úrokovej miery ,získavajú resp. strácajú v závislosti od toho či sa úrokové miery zvyšujú ,alebo znižujú. Ani rast/pokles úrokovej miery sám osebe nepodáva informáciu o tom ako sa bohatstvo domácnosti zmení . Dôležitým faktorom  modifikujúcim vynos je miera inflácie ,skutočnosť ,či v prípade aktíva ,ktoré domácnosť vlastni ,dochádza k indexácii úrokovej miery  ,alebo nie.

Meltzerov efekt

Je založený na vplyve poklesu úrokovej miery na rast hodnoty portfólia cenných papierov, teda na rast bohatstva a v konečnom dôsledku na rast spotreby.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.