Klienti Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica

Dôležitou súčasťou reformy riadenia verejných financií je implementácia systému štátnej pokladnice ako moderného nástroja finančného riadenia v oblasti verejného rozpočtu. Štátna pokladnica bude komunikovať s cca 2500 klientmi, čo predstavuje 5000 až 6000 užívateľov. Cieľom komunikácie s touto skupinou je tréning v používaní informačného systému Štátnej pokladnice.

Prostredníctvom systému komplexného vzdelávania klientov Štátnej pokladnice sa však bude uskutočňovať permanentné vzdelávanie v oblasti legislatívy, účtovníctva, finančného riadenia a v ďalších oblastiach dôležitých z pohľadu zvýšenia kvality finančného riadenia v okruhu verejného rozpočtu.

Návrh a implementácia komplexného systému vzdelávania klientov Štátnej pokladnice bude výstupom subkomponentu 3.2 Projektu „Technická pomoc v oblasti vzdelávania klientov Štátnej pokladnice“.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.