Daň z príjmov

Zavedenie rovnej dane

V oblasti zdanenia príjmov sa daňová reforma sústreďuje na zavedenie rovnej dane. V súlade so zásadou rovného zdanenia príjmov fyzických osôb aj právnických osôb sa od 1. januára 2004 uplatňuje iba jedna lineárna 19% sadzba dane. Nová legislatíva eliminovala 21 rôznych spôsobov zdanenia príjmov, vrátane piatich rôznych daňových sadzieb v jednotlivých daňových pásmach pri dani z príjmov fyzických osôb (10%, 20%, 28%, 35% and 38%).

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Táto radikálna zmena má niekoľko hlavných výhod. Po prvé, rovná daň si stále zachováva progresívnu povahu efektívnych sadzieb dane, ktorú platia jednotlivci s rôznou výškou príjmov. Všetky príjmy fyzických osôb do výšky 1,6 násobku hranice chudoby budú oslobodené od dane. V dôsledku toho efektívna sadzba dane pre jednotlivcov pod týmto prahom bude nulová. Priemerná sadzba dane začne narastať v momente, keď jednotlivec prekročí tento prah. Zavedenie rovnej dane z príjmov nebude mať negatívny dopad na osoby s nízkym príjmom, iba zanedbateľný dopad v strednom rozpätí výšky príjmov a pozitívny dopad na osôb s najvyššími príjmami.

Po druhé, existencia jednej marginálnej daňovej sadzby pre všetky príjmy vyššie ako je príjem pre štandardné oslobodenie od dane, znižuje deformačné účinky zdaňovania príjmov fyzických osôb a obmedzuje ekonomické prekážky s tým spojené. To by malo zvýšiť produktivitu práce v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, pretože stimuluje k vyšším pracovným výkonom, ako aj vyššie investície do ľudského kapitálu.

S účinnosťou od 1. januára 2004, bola znížená sadzba daň z príjmov právnických osôb na 19% z pôvodnej 25 %-nej sadzby. Nový daňový systém zároveň sleduje princíp jednorazového zdanenia investícií a kapitálových príjmov, a to v momente, keď sú prevádzané z úrovne spoločnosti na jednotlivcov. Z uvedeného dôvodu bola zrušená daň z dividend a kapitálový príjem bude zdanený iba raz, na úrovní ziskov spoločností.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.