Družstvo a jeho hlavná úloha

Družstvo v porovnaní s inými typmi spoločností

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Hlavnou výhodou družstva je otvorenosť, tzn. relatívne voľný vstup a odchod členov.

Výhody družstva, resp. jeho nevýhody

Výhody: uspokojovanie potrieb svojich členov, vznik a zánik družstva je jednoduchý, výška minimálneho základného imania je nízka, členovia neručia za záväzky družstva, možnosť kedykoľvek do družstva pristúpiť, alebo z neho vystúpiť.

Nevýhody: tvorba nedeliteľného fondu je povinná už pri založení družstva, malý kapitál, lebo vklady členov nie sú veľké.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.