Česká republika – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc krajín V4

Existujúci rámec investičnej pomoci sa snaží potenciálnym investorom poskytnúť maximálne možný objem pomoci. Česká republika poskytuje investičné stimuly hlavne v rámci priemyselného sektora a v oblasti centier služieb a technológií, pričom sa v posledných rokoch presadzuje väčšia podpora programom sofistikovaných projektov inovatívneho charakteru, ako sú napríklad technologické centrá, na úkor podpory projektov v priemysle.

Podmienky pre udelenie investičných stimulov sa líšia od sektora k sektoru, pričom podpora investícií sa týka týchto kľúčových oblastí: automobilového priemyslu, leteckého a kozmického priemyslu, strojárenstva, elektrotechniky a elektroniky, Life Sciences, informačných technológií a vývoja softwaru, zdieľaných služieb, nanotechnológií, obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energií.

Maximálna podpora zo strany štátu sa odvíja od ekonomickej vyspelosti regiónu, v ktorom bude investícia umiestnená. Intenzita verejnej podpory sa týka percenta oprávnených nákladov, ktoré môžu byť uhradené prostredníctvom štátnej pomoci. Vo väčšine regiónov dosahuje táto pomoc 40 % oprávnených nákladov. V každom prípade však platí, že malé a stredné podniky môžu mať maximálnu regionálnu podporu zvýšenú o 20 %, resp. 10 %.

Investičné stimuly

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Investičné stimuly špecifikované podľa príslušnej legislatívy obsahujú: daňové stimuly (úľava na dani z príjmu právnických osôb po dobu piatich rokov); granty na vytvorenie nových pracovných miest; granty na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu zamestnancov; miestnu podporu, ktorá sa týka napríklad transferu pôdy za prijateľných podmienok; podporu pre technologické centrá a podporu pre priemyselné parky a ekonomické zóny, ktoré sa vláda snaží umiestniť v slabších regiónoch, pričom však nevytvára žiadne špeciálne zóny, ktoré by mali zvláštne právne postavenie. Vláda skôr podporuje spoluprácu a synergiu medzi samo-správou a investorom, napríklad v rámci infraštruktúrnej podpory, predaja pôdy, alebo vzdelávania a školstva.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.