Zmeny po vstupe do EÚ

Bezprostredne po vstupe do EÚ by bežní občania nemali zaregistrovať žiadne zmeny, veď aj hraničný priechod Berg – Petržalka bude fungovať do konca roku 2006. Ceny za dopravu sa budú zvyšovať postupne. Isté obmedzenie bude znamenať prechodné obdobie na kabotáž, čiže na vnútroštátnu prepravu zahraničným podnikom. V praxi to znamená, že napríklad nemecký dopravca nemôže bez povolenia naložiť a vyložiť tovar na území Slovenska, čo platí aj opačne. Prechodné obdobie potrvá 2 – 5 rokov. Väčšina členských krajín neuplatňovala prechodné obdobie najmä preto, lebo kabotáž v súčasnosti predstavuje v únií v priemere menej než 1 % medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy. Na prechodnom období trvajú Nemci a Rakúšania, ktorí sa obávajú dopravcov z pristupujúcich krajín.

Starosti dopravcom v únií i na Slovensku spôsobila požiadavka Bruselu zaviesť digitálne tachografy. Od 5. augusta 2004 ho musí mať zabudované každé vozidlo. Zariadenie zaznamenáva čas jazdy aj čas odpočinku. Zjednodušia sa tým cestné kontroly, pretože sa všetko zaznamenáva automaticky. S údajmi sa nemanipuluje, a tým sa zvýši bezpečnosť       na cestách. Mnohé členské a pristupujúce krajiny avizovali, že túto požiadavku sa nepodarí splniť.

V ekológií bez zaostávania

Slovenskí dopravcovia v poslednom období urobili značný krok dopredu v plnení ekologických noriem svojich vozidiel, a tak sa zaradili do európskeho štandardu. Podľa Česmadu je to dôsledok obmedzení pri vydávaní povolení do niektorých krajín, ktoré nútili dopravcov kupovať vozidlá s certifikátmi Euro 2 a Euro 3. Spomedzi európskych štátov sú   na tom s emisnými hodnotami, hlučnosťou vozidiel a ostatnými ekologickými normami najhoršie dopravcovia v Portugalsku a Grécku. Naopak, najprísnejšie normy a zároveň najviac držiteľov oboch certifikátov má Rakúsko a Nemecko. Európske certifikáty druhého a tretieho stupňa v súčasnosti na Slovensku vlastní približne tretina dopravcov. Zvyšné vozidlá okrem iných noriem spĺňajú nižšie štandardy Euro 1 a Euro 0. Postupom času túto štruktúru by mala zmeniť ešte prísnejšia norma Euro 4. Držitelia vozidiel certifikátov Euro 2 a Euro 3 sú zvýhodnení pri získavaní povolení do niektorých krajín, v ktorých sú kontingenty pre ekologickejšie autá vyššie. Napríklad počet všeobecných jednorazových povolení na cesty do Maďarska sa v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 znížil. Ďalších povolení, ktoré sa však vzťahujú len na držiteľov ekologických licencií, naopak pribudlo. Slovenskí dopravcovia, ktorí tieto normy spĺňajú, už môžu bez obmedzení obojstranne prepravovať náklad napríklad do Nórska, Fínska a Dánska.  Od mája 2004 nepotrebujú do Nemecka povolenia dopravcovia s týmito normami, ktorých vozidlá nie sú ťažšie ako 6,5 tony a s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony. Ťažšie vozidlá, ktoré spĺňajú tieto ekologické podmienky, môžu čerpať aj vyššie kvóty pridelených povolení. Certifikáty Euro 2 a Euro 3 vydávajú priamo výrobcovia vozidiel, pričom ich značnú časť tvoria vozidlá na plynový pohon. V minulých rokoch slovenskí dopravcovia nevyužili pridelený počet povolení na cesty do Francúzska, Talianska, Belgicka a Rakúska.

Globálny doručovateľský podnik TNT Express

ERN (Európska cestná sieť) s hlavným sídlom v Medzinárodnom cestnom stredisku TNT Express v holandskom Arnheme je najrozsiahlejšou cestnou doručovateľskou sieťou v Európe. Umožňuje rýchle tranzitné časy od dverí k dverám v rámci Európy vrátane preclenia. Pri spustení v roku 1978 pokrývala šesť krajín, v súčasnosti spája 550 stredísk  v 31 európskych krajinách a v roku 2004 pribudli ďalšie dve. Flotila viac ako 1 600 automobilov takzvaných linehaulov prekoná týždenne trasu v dĺžke približne 6,3 milióna kilometrov na 10 000 hlavných dopravných ťahov po celej Európe. TNT Express International Road Hub v Arnheme bol otvorený v októbri 1998 vo vzdialenosti iba dve hodiny autom od TNT Express European Air Express Hub v belgickom Liége. Obe centrá ležia v trojuholníku Amsterdam – Paríž – Franfurkt, označovanom za najrozvinutejšiu priemyselnú oblasť Európy. Vďaka tejto výhodnej polohe TNT dokáže obslúžiť dve tretiny európskych klientov do štyroch hodín. Klienti TNT vedia, že majú zaručenú rýchlosť a spoľahlivosť služieb, pretože zásielky počas prepravy prichádzajú do kontaktu len s flotilou, personálom a informačnými technológiami, ktoré sú plne pod kontrolou. Aj na Slovensku je európska cestná sieť zo dňa na deň silnejšia. Nové depá sa otvorili v Sliači, Ružomberku a Trenčíne. Zdvojnásobnená bola flotila automobilov v Bratislave a okolí. Otvorila sa aj nová expresná linka medzi Prahou a Bratislavou, ktorá predstavuje ideálne riešenie pre zásielky smerujúce do i z Českej republiky.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.