Zentiva – úspešná značka za dva roky

Zentiva je moderná a dynamická farmaceutická skupina, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a marketing značkových ekvivalentov. Má dominantnú pozíciu na českom   a slovenskom trhu a je jedným z hlavných dodávateľov farmaceutík v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života občanov poskytovaním vysoko kvalitných liekov a služieb cenovo dostupných pre každého. Neúnavne sa snaží zabezečiť dlhší, zdravší a spokojnejší život svojich zákzníkov. Podnik je partnerom zdravotníkov a špičkových liečebných inštitúcií. Česká republika, Slovenská republika, Poľsko a Ruská federácia sú najdôležitejšími trhmi skupiny Zentiva. Zentiva taktiež rozvíja svoje obchodné aktivity aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Produktový rad

Produktový rad obsahuje takmer 270 produktov v približne 500 liekových formách. Tento rad s každý rok rozšíri o niekoľko ďalších výrobkov. Svojou ponukou pokrýva širokú škálu terapeutických oblastí, najmä kardiovaskulárne poruchy, zápalové stavy, bolesti, infekcie, ochorenia centrálneho nervového a zažívacieho systému, a močového ústrojenstva. Má tiež širokú ponuku zdravotníckych spotrebiteľských preparátov, voľne predajných liekov a potravinových doplnkov.

Jej cieľom je neustále zdokonaľovať kvalitu vyrábaných produktov a poskytovaných služieb a vzťahov so zákazníkmi, ktoré predstavujú základný kameň stratégie skupiny Zentiva. Všetky výrobné závody prešli rozsiahlymi zmenami a v súčasnosti sú v súlade,   alebo prekračujú požiadavky Európskej únie pre oblasť farmácie. Integrovaný informačný systém a pružné plánovanie výroby, internet, využívanie e-podnikania, CRM a webová stránka sú kroky smerom k zdokonaleniu služieb zákazníkom prostredníctvom použitia moderných komunikačných technológii. Zentiva si je dobre uvedomuje zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej žije. V rámci úsilia o lepší život v sponzoruje celý rad kultúrnych, vedeckých, športových a vzdelávacích akcií. Začala tiež rozsiahly program na ochranu životného prostredia. V roku 2000 získala certifikáciu ISO 14001, takže do nového tisícročia vstúpila ako ekologicky riadený podnik.

História podniku

Vznik podniku Zentiva, a.s. Praha (doposiaľ Léčiva) má korene v lekárni „U černého orla”, ktorá pochádza z 15. storočia, a ktorú v roku 1857 zakúpil Benjamin Fragner. Prvá továreň bola otvorená až v roku 1930. Po privatizácii v roku 1993 došlo k zmene právnej formy a meno spoločnosti bolo upravené na Léčiva, a. s.

Vznik prvého a najväčšieho slovenského farmaceutického podniku na výrobu generických liečiv Zentiva, a. s., Hlohovec (doposiaľ Slovakofarma) sa viaže k roku 1941, kedy vznikla chemická továreň Slovenské alkaloidy.

Skupina Zentiva vznikla v auguste 2003 spojením dvoch úspešných a najväčších farmaceutických podnikov v Českej a Slovenskej republike, spoločností Léčiva a Slovakofarma. Výrobky oboch podnikov začali byť distribuované na trh pod novým spoločným názvom Zentiva od 1. 9. 2003.

Hoci hospodársky svet pozná značku Zentiva len veľmi krátko, bez obáv ju možno označiť za veľmi úspešnú. Pod novovytvoreným značkou získali medzinárodný kredit dva podniky, ktoré už spoločnú skúsenosť mali. Tak česká firma Léčiva, ako aj slovenská Slovakofarma, pôsobili pod značkou štátnej Spofy najmä na bývalom československom trhu. Na rozdiel od niekdajšej výrobno-hospodárskej jednotky ich však Zentiva spojila do synergického celku. Akcionári si však môžu nad výsledkom mädliť ruky. Po americkej investičnej spoločnosti Warburg Pincus, s ktorej kapitálom Zentiva vyrástla, sa rozhodli zavesiť na stúpajúcu krivku ceny jej akcií aj lokálne investičné skupiny PPF a J&T. Aj po stiahnutí sa bývalého majoritného akcionára investiční analytici odporúčajú nákup akcií Zentivy.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.