Vyšší tlak v stratégií spoločnosti

VoIP

VoIP na jednej strane otvára príležitosť pre začínajúce podniky a na rast podnikov, ktoré v hlasových službách v minulosti nepodnikali. Na druhej strane môže skomplikovať situáciu tradičným telekomunikačným podnikom. K alternatívnym a mobilným operátorom, ktorí ohrozujú ich postavenie, pribúdajú navyše podniky poskytujúce VoIP. Podľa správy OECD ohrozuje internetová telefónia príjmy fixných operátorov hlavne pri medzinárodných hovoroch. Práve v tejto oblasti vedia podniky ako Skype poskytnúť nižšie ceny. Niektorí dominantní fixní operátori sa snažia brániť tým, že modernizujú svoju zastarávajúcu sieť na IP technológiu, ktorá sľubuje úspory nákladov, ako aj kvalitnejšie a úplne nové služby.

Inú stratégiu zvolil holandský fixný operátor KPN. Rozšírenie káblových a širokopásmových prípojok v krajine tulipánov dosahuje jednu z najvyšších úrovní v Európe. Všetkých päť miestnych káblových podnikov spustilo VoIP služby, ktoré boli nižšie ako ceny bývalého štátneho monopolu. Silná konkurencia spôsobila, že v priebehu jedného roka sa úbytok výkonov KPN zdvojnásobil. Hoci kábloví operátori zatiaľ ovládajú iba štyri percentá trhu hlasových služieb, v roku 2008 to bude podľa odhadu Dresdner Kleinwort Benson už jedna pätina. KPN preto odpovedal vlastnou službou VoIP telefónie, pri ktorej zákazník nemusí ponechať aj klasickú telefónnu linku. So záujmom o službu je operátor spokojný.

Ďalších zákazníkov však neprijíma, pretože musí vyriešiť otázky kvality. Napriek výhodám telefonovania cez internet, hlavne v podobe nižšej ceny, má táto technológia aj mínusy, ktoré nahrávajú klasickým telekomunikačným operátorom. Pri výpadku elektrickej energie je na rozdiel od pevných liniek internetové telefonovanie bezbranné. Problémová môže byť aj kvalita hovorov cez internet, predovšetkým pri bezplatnom volaní cez programy ako Skype. Pri naťahovaní webstránok či e-mailov nepredstavuje oneskorenie pár sekúnd žiadny problém. Hlasovej komunikácií však oneskorenie prekáža. V pozadí hovoru môže byť počuť rušivé šumy.

 

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.