Strategické spojenectvo Dell s Gatesovým podnikom

Spojenie Dell s Gatesovým podnikom

Michael Dell si bol vedomý svojich odporúčaní, najmä siedmeho bodu, keď v novembri 2004 uzatvoril strategické partnerstvo s Gatesovým podnikom Microsoft Corporation. Nejde síce o žiadnu fúziu, ani o iný druh prepojenia (vlastnícke, manažérske      a pod.), ale o dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe systému, ktorý zjednoduší riadiace metódy oboch podnikov. Súčasťou tohto partnerstva je úsilie oboch podnikov poskytnúť zákazníkom možnosť dopĺňať alebo modernizovať stovky či dokonca tisíce serverov v ich podnikoch. Príkladov je celý rad od integrovania softveru Dell OpenManage 4 so Serverom 2003 od Microsoft Systems Management až po produktový rad SQL Server 2005 (SQL = štruktúrovaný opytovací jazyk) s rozšírenou verziou Express Edition a novým produktom Workgroup Edition pre SQL Server 2000 i SQL Server 2005, ktoré bude dodávať podnik Dell. Reč je tiež o Workgroup Edition, čo predstavuje produkt pre SQL Server, ktorý poskytuje cenovo dostupné a ľahko použiteľné databázové riešenie, ktoré je navrhnuté špeciálne pre potreby zákazníkov na úrovni malých a stredných podnikov.

Zodpovedá to spomínaným zámerom Michaela Della, aby sa vyvíjali také produkty, ktoré budú vyhovovať nie podniku, ale zákazníkom, čo v tomto konkrétnom prípade znamená taký systém, ktorý zvládne databázovú záťaž v menších podnikoch. Pre nových užívateľov predstavuje momentálne najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť vyvíjať a dotvárať malé databázové aplikácie. Súčasne umožňuje optimálny spôsob pre zákazníkov a partnerov, ako sa zoznámiť s SQL Serverom 2005. Okrem toho Edition SQL Serveru 2000 i SQL Serveru umožňuje väčšiu funkcionalitu ako predchádzajúce typy. Taktiež je pre väčšinu podnikov strednej veľkosti cenovo dostupnejší. „Spájame naše znalosti internetu a našu jedinečnú schopnosť usporiadať zdroje a prostriedky okolo špecifických potrieb klientov, a tak vytvárame nové funkcie a kapacity spojené s internetom,“ hovorí Michael Dell, keď potvrdzuje výlučnú orientáciu strategických spojení s inými podnikmi v prospech zákazníkov a dodáva: „Konkurenčné výhody podniku Dell vychádzajú z priamych vzťahov so zákazníkmi, nízkych nákladov, rýchlosti uvádzania produktov na trh a znalosti elektronického obchodu rovnako ako z internetového hardveru, nových jednoúčelových serverov, zákazníckych služieb a podpory.“

Do budúcnosti bez veľkých obáv

Strategický výhľad Dellovho podniku je úplne priezračný. Aj naďalej sa orientuje na produkty pre internetovú infraštruktúru vo forme serverov, ktoré sú konštruované pre špecifické úlohy, ako napríklad poskytovanie miesta na webe alebo vyrovnávanie zaťažení. Ďalej ide o poskytovanie služieb v podobe súborov účelových prostriedkov, programov a aliancií určených na plnenie potrieb nových poskytovateľov internetových služieb. Ide aj o takzvané služby „E“xpert Services, čo je v podstate rozšírená ponuka služieb, ktoré podnikom pomáhajú využívať v plnej miere možnosti internetu. V tomto duchu podnik Dell partnersky spolupracuje s Arthur Andersen a Gen3 vo sfére konzultácií, ktoré sa týkajú elektronického obchodu. Nechýbajú ani úzko pásmové služby a bezdrôtové produkty a služby pre domácností a kancelárie v rámci projektu Universal Access, alebo úsilie o zabezpečenie prístupu na internet pre všetkých záujemcov prostredníctvom spojenia špičkových zariadení a širokej ponuky pripojení. Ide o vytváranie ďalších strategických väzieb na také podniky, ktorých technológie, produkty a servisné potenciály sa podieľajú na prelome do novej internetovej éry.

Michael Dell sa zrejme o budúcnosť svojho podniku a podnikania nemusí obávať, pretože podľa prognóz by mal celosvetový objem internetového obchodu rásť nesmierne dynamickým tempom až 100 % ročne s obratom niekoľko 100 miliárd dolárov. Doteraz podniky na celom svete vynaložili do konca roku 2004 (podľa odhadu analytikov) na rozvoj internetovej infraštruktúry čiastku prevyšujúcu 400 miliárd dolárov ročne, väčšinou na servery a pamäťové jednotky.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.