Štátny rozpočet

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet je ekonomická kategória, ktorá sa vyvíjala spolu s rozvojom výroby a postavením štátu a jeho funkciami.

Štátny rozpočet predstavuje:
peňažný fond,
• bilanciu,
• zákon,
• nástroj fiškálnej politiky

Z fondového chápania je štátny rozpočet centralizovaným peňažným fondom bilancujúcim príjmy a výdavky štátu. Z účtovného hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov.


Hlavným zdrojom príjmov sú dane ako povinné platby do štátneho rozpočtu alebo do miestneho rozpočtu, ktoré odvádzajú fyzické a právnické osoby.
Štátny rozpočet, resp. verejné financie, sa využíva s cieľom dosahovať makroekonomickú stabilitu. Štát prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu ovplyvňuje agregátny dopyt a agregátnu ponuku. Štátny rozpočet je tak hlavným nástrojom fiškálnej politiky.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Podstata a význam štátneho rozpočtu sa prejavuje v jeho funkciách:
– alokačná – zabezpečovanie verejných statkov,
– redistribučná – súvisí s potrebou štátnych zásahov do procesu rozdeľovania dôchodkov a bohatstva v súlade so spravodlivosťou,
– stabilizačná – ovplyvňovanie makroekonomického výkonu ekonomiky, t. j. HDP.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.