Podnikateľská stratégia SAM Holding, a. s. Myjava

Podnik SAM Holding

Podnik SAM Holding, a. s. Myjava (SAMH) je jedným z pokračovateľov a nástupníckych podnikov bývalej Slovenskej armatúrky. Vyrába samostatnú skupinu výrobkov zo sanitárnej techniky z technických termoplastov, ktorá obsahuje všetky druhy sifónov, splachovacie nádržky, mechanizmy splachovacích súprav, záchodové sedadlá a drobné príslušenstvo. Vo vedľajšom výrobnom programe, ktorý tvorí asi 10 % celkovej produkcie, vyrába hadicové spojky, ventily, rozstrekovače a kartuše do jednopákových batérií. Podnik zamestnáva 320 pracovníkov a má ročný obrat zhruba 250 mil. Sk.

Odbyt výrobkov sanitárnej techniky je úzko spojený s bytovou výstavbou a obnovou a rekonštrukciou bytového fondu. Štátna podpora stavebníctva, rozvoj hypotekárneho bankovníctva, podpora rozvoja infraštruktúry z fondov EÚ sa prostredníctvom oživenia stavebníctva rýchlo prenášajú aj do odvetvia sanitárnej techniky. Efektívnosť výroby plastových výrobkov závisí nielen od samotného konštrukčného riešenia výlisku, ale aj od zavádzania výrobných postupov s nižšou energetickou a surovinovou náročnosťou. Odstraňujú sa hranice medzi domácim a zahraničným trhom, pretože na vnútorný trh preniká množstvo zahraničných konkurentov a tuzemské lisovne plastov zasa hľadajú uplatnenie v zahraničí. Spotrebitelia sa začínajú viac zaujímať o dizajn výrobkov, preferujú výrobky menších rozmerov, v širokej škále farieb, s vysokou funkčnosťou a spoľahlivosťou, v kombinácii plastu a ocele a z vysokolesklých materiálov.

Sortiment

Sortiment, ktorým disponuje SAMH, ponúka na Slovensku len málo výrobcov, pričom niektoré výrobky a súčiastky nevyrába nikto iný. Tento stav priťahuje zahraničných výrobcov a obchodníkov, ktorí sa snažia usadiť na slovenskom trhu. SAMH stavia bariéry vstupu do odvetvia, ktoré sú založené na vernosti značke, vlastnom know-how a nižších nákladoch v dôsledku masovej produkcie štandardných výrobkov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 87 podnikov s viac ako 20 zamestnancami, ktoré vyrábajú plastové výrobky. Väčšinu svojich konkurentov SAMH prekonáva šírkou sortimentu, značkou a stabilizovanou sieťou obchodných partnerov. Konkurenti sú zväčša malé domáce podniky, ktoré sú síce pružné, no vzhľadom na technologickú náročnosť sa orientujú len na úzky sortiment výrobkov. Väčšiu hrozbu predstavujú stále početnejší zahraniční konkurenti, ktorých SAMH zatiaľ prekonáva lepším poznaním slovenského trhu a mentality slovenského spotrebiteľa.

Na domáci trh sa dostáva stále viac sanitárnej techniky zo zahraničia. Zákazník sa ocitá v silnej vyjednávacej pozícii, kladie náročné požiadavky na termíny dodávky, kvalitu a platobné podmienky. SAMH na udržanie stálych odberateľov poskytuje výhody, napr. množstvové rabaty, objednávky realizuje do dvoch dní od doručenia, od spoľahlivých zákazníkov prijíma objednávky aj telefonicky. Podnik pri zostavovaní a obmieňaní sortimentu konzultuje s projekčnými kanceláriami, stavebnými podnikmi a inštalatérskymi službami.

Základnou surovinou na výrobu plastických látok je ropa. Zvyšovanie cien ropy sa premieta aj do cien výrobkov z nej. Najväčší dodávateľ Slovnaft Bratislava neustále zvyšuje ceny dodávaného polypropylénu (PP). Nemecký BASF dodáva polystyrén (PS) a Kaučuk Kralupy nad Vltavou zasa akrylobutadyénstyrén (ABS). SAMH udržiava so svojimi kľúčovými dodávateľmi dlhoročné korektné vzťahy.

SAMH

SAMH má vybudované vývojové oddelenie, ktoré sa sústreďuje predovšetkým na zdokonaľovanie konštrukcie splachovacích nádržiek, plavákových ventilov a záchodových sedadiel. Zvyšovanie funkčnosti a kvality spočíva v použití materiálov, ktoré sú odolné proti starnutiu, korózii a hygienicky neškodné. Pri návrhoch nových nádržiek je dôležitý aj dizajn, povrchový vzhľad (vysoký lesk), odolnosť proti poškriabaniu (tvrdosť) a farba. Podľa zložitosti navrhovanej zmeny trvá realizácia inovácie až pol roka, značný podiel z tohto času zaberie výroba novej formy a nákup materiálu, pretože výrobcovia plastických látok niektoré farebné odtiene vyrábajú iba raz za polrok. Výrobná technológia pozostáva zo vstrekovania termoplastov, lepenia a ultrazvukového zvárania termoplastov a strojárskych technológií (sústruženie, frézovanie, brúsenie) na výrobu náradia (vstrekovacie formy a prípravky). Vstrekovacie lisy umožňujú vyrobiť výlisok až do hmotnosti 4,7 kg s vysokou tvarovou rozmanitosťou. Vstrekolisovacie formy sú zväčša nové a kvalitné, no stroje, v ktorých sa používajú, sú opotrebované, zastarané a zrelé na modernizáciu. Výrobný proces vstrekolisovania sa začína sušením granúl plastickej látky. Potom sa granuly v taviacej komore lisu tavia pri teplote od 200 °C do 250 °C a roztavený plast sa pod tlakom vstrekuje do formy. Po stuhnutí sa výlisok vyberie z formy a ručne alebo strojovo sa apretuje. Hotové súčiastky putujú do skladu alebo na montáž.

Keďže základný výrobný proces je jednoduchý a nevyžaduje špeciálnu obsluhu, výrobní robotníci sa pomerne rýchlo zapracujú, dajú sa ľahko zameniť a sú nahraditeľní. Odborní pracovníci sú vzdelaní a ochotní prispôsobovať sa zmenám. Na odmeňovanie sa používa tarifná mzda plus VDM (výsledková diferenciačná mzda). VDM je pohyblivá zložka, ktorá závisí od hospodárskeho výsledku.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.