Podnikateľia a dopyt

Podnikatelia

Súkromné osoby však budú podľa odhadov a úvodných ohlasov tvoriť maximálne dve pätiny klientely. V tej by mali dominovať podnikatelia a podniky, pre ktoré bude sklad možnosťou, ako sa vyhnúť nájmu nepotrebne veľkej skladovacej plochy. „Prenajíma sa obvykle aspoň sto štvorcových metrov, menej získate ťažko. Napríklad pre obchodný podnik predávajúci rozmermi malé, no cenné a citlivé súčiastky, postačuje niekoľko štvorcových metrov“, opisuje Kalman ďalší typ v zahraničí zvyčajného zákazníka. Okrem tovaru si však podniky v zahraničí v samoobslužných skladoch často odkladajú podnikateľskú či úradnú dokumentáciu. „No aj obaly od inštalovaných výrobkov, napríklad počítačových zariadení. Tie musia uchovávať kvôli prípadným reklamáciám, ale na ich skladovanie obvykle nemajú priestory,“ pridáva ďalší prípad z praxe. V bežných súčasných sídlach mnohých podnikov, rôznych biznis centrách, totiž získanie dodatočnej plochy predstavuje značné náklady.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Dopyt

Ako hlavný dôvod zavedenia novej skladovacej služby na Slovensku je predpokladaný dopyt. Sprvoti pôjde najmä o cudzincov zvyknutých na jej používanie turistov aj zamestnancov zahraničných podnikov. Slováci si na selfstorage budú musieť postupne zvyknúť. Okrem neďalekej Viedne sa podobné zariadenie vyskytuje len v Prahe. A ani tam jeho kapacita dopytu nestačí. Hoci do budúcnosti Kalman pripúšťa rozvoj podnikateľských aktivít aj v metropolách ďalších krajín, v súčasnosti je hlavnou úlohou úspešne rozbehnúť bratislavský sklad a splácať desaťročný úver. Aby to Sklados dokázal, musí už v prvom roku dosiahnuť 50 % vyťaženosť, v druhom 70 % a od tretieho roku permanentne nad 80 %. Ceny pritom dosahujú zhruba štyri pätiny pražskej úrovne a menej než dve tretiny cien viedenského skladu. Pri projektovanom vyťažení sa očakávajú ročné tržby zhruba 13 miliónov korún. Rozhodne však priazeň v lokalite. Ak si vyberiete dobrú lokalitu, vyťažíte priestory podľa plánu. Ak nie, nezískate nič. 

Úlohy:

  1. Identifikujte faktory, ktoré ovplyvňujú budúcnosť samoobslužných skladov na Slovensku.
  2. Načrtnite živý a sugestívny obraz budúcnosti podnikania so samoobslužnými skladmi na Slovensku.
  3. Ako sa pripraviť na budúcnosť v rozvíjajúcom sa odvetví?

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.