Neľútostná konkurencia

Už v roku 2006 plánuje Skype dosiahnuť tržby 200 miliónov dolárov. Aby sa mu to podarilo, bude sa musieť o zákazníkov pobiť v tvrdom konkurenčnom boji. Jeho hlavným nepriateľom je ďalší priekopník internetovej telefónie americký podnik Vonage Holdings. Pôsobí v USA, Kanade a vo Veľkej Británii, no plánuje ďalšiu expanziu. Dva a pol roka po založení podnik získal platiaceho zákazníka. Osud Skypu vyvolal špekulácie aj o budúcnosti Vonage. Časopis Forbes zaradil podnik do prvej päťky najzaujímavejších akvizičných cieľov na získanie technológie VoIP. Služba internetového telefonovania môže byť vhodnou nadstavbou pre e-mailového Čítať viac

Podnikanie v telekomunikáciách

Najväčšie podniky IT sveta

Podniky Microsoft, eBay, Yahoo! a Google, ktoré v minulosti nemali s telefonovaním nič spoločné, budú možno konkurovať tradičným telefónnym operátorom. Vstupujú totiž  do rýchlorastúceho podnikania internetového telefonovania. Na rozdiel od bežných telefonických hovorov je hlas pri VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonovaní prekonvertovaný na dáta a následne odoslaný cez internet. Poskytovatelia hlasových služieb majú s touto technológiou porovnaní s klasickými telekomunikačnými operátormi nižšie náklady a spotrebitelia v kombinácií s pomerne nízkou reguláciou zasa lacnejšie služby. Prísľuby nižších cien u zákazníkov zaberajú. Podľa celosvetovej štatistiky spoločnosti Point Topic vzrástol v roku 2005 počet piatich používateľov služieb Čítať viac

Odvetvie stavebnej projekcie

Stavebná projekcia

V odvetví stavebnej projekcie pôsobí niekoľko desiatok až stoviek podnikov. Typickou právnou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti, mnohé majú miestny a regionálny význam a pracujú len s dvomi až piatimi zamestnancami. V rebríčkoch a prehľadoch sa uvádza zhruba 20 najvýznamnejších projekčných a inžinierskych podnikov zoradených podľa tržieb, ktoré sa venujú najmä projektovaniu pozemných stavieb, diaľnic ciest a mostov, vodných diel a priemyselných prevádzok. Spomedzi nich boli vybrané podniky, ktoré dominujú odvetviu, pretože sa podieľajú na tržbách odvetvia približne 80 %.

Naftoprojekt, s. s r. o., Poprad mal v hodnotenom roku obrat 900 mil. Sk. a zamestnával 300 pracovníkov. Jeho hlavnou Čítať viac

Bez duplicít a efektívne

Slovakofarma

Slovakofarma a Léčiva bývali na domácich trhoch generických prípravkov vedúcimi hráčmi. V súčasnosti sú výrobnými závodmi skupiny. Ich produkcia prešla značnými zmenami. Čiastočne na príkaz protimonopolných orgánov. Zároveň sa odstránili výrobné duplicity a využili sa silné stránky oboch podnikov. V pražskej, ako aj v hlohovskej fabrike pribudol aj nový sortiment. V Hlohovci spustili v polovici roku 2004 produkciu mäkkých želatínových kapsúl za vyše 120 miliónov korún. Vysoké investície ohlásil podnik aj v roku 2005. Investuje do nových technológií, energetiky, do zefektívnenia procesov aj do ekológie. Pokračuje tiež mierne znižovanie Čítať viac

Topvar – stratégia

Tretí podnik v odvetví Topvar, a. s. ako aj štvrtý najväčší pivovar Steiger sa rozhodli, že väčšiu časť dane premietnu do cien a menšiu časť zvýšenej dane zoberú na seba. Topvar v roku 2004 znížil výrobu o 15 % na 570 tisíc hektolitrov, Steiger sa zmenšil o pätinu na zhruba 175 tisíc hektolitrov. Steigeru to však paradoxne pomohlo k vyššej ziskovosti, keďže po znížení produkcie pod dvestotisíc hektolitrov už mohol využívať zvýhodnenú daň pre malé pivovary, a tak rok 2004 uzatvoril so ziskom zhruba 20 miliónov korún. Nateraz zvažuje, že až do oživenia trhu zostane pod hranicou výroby dvestotisíc hektolitrov a využije zvýhodnenú daň, no dlhodobo má ambíciu rásť.

Predstavitelia pivovarov sa zhodli, že uhrádzanie zvýšenej spotrebnej dane museli zohľadniť aj v utlmení dlhodobo výrazných Čítať viac

Zentiva – úspešná značka za dva roky

Zentiva je moderná a dynamická farmaceutická skupina, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a marketing značkových ekvivalentov. Má dominantnú pozíciu na českom   a slovenskom trhu a je jedným z hlavných dodávateľov farmaceutík v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života občanov poskytovaním vysoko kvalitných liekov a služieb cenovo dostupných pre každého. Neúnavne sa snaží zabezečiť dlhší, zdravší a spokojnejší život svojich zákzníkov. Podnik je partnerom zdravotníkov a špičkových liečebných inštitúcií. Česká republika, Slovenská republika, Poľsko a Ruská federácia sú najdôležitejšími trhmi skupiny Čítať viac

ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU

Pivovarníctvo na Slovensku pod ťarchou spotrebnej dane

Výrobcovia piva na Slovensku predpokladali, že spotreba piva dostane od začiatku nového milénia rastový trend. Tomu prispôsobili aj investície, ktoré sa v jednotlivých podnikoch pohybovali od niekoľkých stoviek až po miliardy korún. Dosiahnutie rastových cieľov by mali podporiť masívne marketingové kampane. Výrobcovia sa domnievali, že veľké objemy predaja zabezpečia dostatočnú rentabilitu aj pri nízkej cene. Zvýšenie spotrebných daní z piva v roku 2003 bolo však sklamaním. Ostré protesty pivovarov proti daniam vypukli hneď v lete 2003 ešte pred ich zmenou. Niektorí pivovarníci už v predstihu vyslovili obavu, že spotreba klesne o viac ako pätinu a prevádzky sa začnú zatvárať. Zatiaľ to v dvoch prípadoch urobil iba Heineken a celoslovenská výroba sa pri porovnaní Čítať viac

Vízia, poslanie a ciele podniku

Slovak Telecom, a. s. je najväčší operátor pevnej telekomunikačnej siete na Slovensku. V roku 2003 predstavovali výnosy z hlasových prenosov približne 75 % celkových výnosov a zostávajú zatiaľ ich hlavným zdrojom. Od 8. 3. 2006 podnik zmenil obchodné meno, podnikovú značku a zaviedol novú obchodnú značku. Zmena obchodného mena na Slovak Telekom, a. s. a uvedenie novej obchodnej značky T – Com je prirodzeným krokom, ktorým dáva podnik najavo svoju príslušnosť k skupine Deutsche Telekom AG jedného z najvýznamnejších medzinárodných telekomunikačných operátorov na svete. Zmenou značky a podnikovej identity nielen deklaruje svoju príslušnosť k skupine, ale táto skutočnosť sa prejavuje aj na rozsahu a kvalite služieb. Cieľom zmeny Čítať viac

Spôsob transformácie

Likvidovať staré mocenské štruktúry, podporiť konkurenciu a dosiahnuť reštrukturalizáciu.

To, že sa tento spôsob transformácie veľkých podnikov vo väčšine prípadov neosvedčil, je dnes všeobecne známe. Budovať kapitalizmus bez kapitálu nie je možné. Stať sa vlastníkom veľkého podniku „na dlh“ bolo nebezpečnou ilúziou. Kauzy Stehlíka v Poldi Kladno, Marouška v ČKD Praha či Soudka v Škode Plzeň sú jasným príkladom.

Ing. Pravec bol od začiatku proti privatizácii do rúk manažmentu či proti kupónovej privatizácii. Rovnako zásadne nesúhlasil Čítať viac

CIEĽOVÁ ORIENTÁCIA PODNIKU

Vízia podniku Barum Continental

Barum Continental sídliaci v Českej republike v Otrokoviciach neďaleko Zlína sa stal najväčším výrobcom osobných pneumatík v Európe. Podnik dlhodobo vykazuje strmý nárast výroby a predaja. V súčasnosti produkuje asi 12 mil. výrobkov za rok, perspektívne sa počíta až s 18 mil. pneumatík ročne. Obdobnú dynamiku vykazuje vývoj finančných ukazovateľov. Čisté tržby dosiahli v roku 1999 takmer 14,8 mld. Kč, t.j. o 23 % viac ako v roku predchádzajúcom. Tomu zodpovedá historicky najvyšší objem čistého zisku v čiastke presahujúcej 1,5 mld. Kč, čo predstavuje takmer trojnásobný medziročný rast.

Podnik je členom koncernu Continental AG, druhého najväčšieho producenta pneumatík v Európe, štvrtého na svete. Svojimi Čítať viac